Projekt s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti1) Cíl projektu

Cykloturistika na Labské stezce je jedním z nejlepších příkladů udržitelné formy cestování či dojíždění do práce a trvale udržitelného životního stylu.  Jedním z cílů projektu „Zelená“ Labská stezka  je rozšíření nabídky služeb pro šetrnou turistiku na Labské stezce v ČR dle fungujících certifikací v Německu (Via Bono www.viabono.de apod.). Využití dobré praxe v nabídce k životnímu prostředí šetrných turistických služeb – ubytovacích, stravovacích a turistických infocentrech a jejich využití na Labské stezce a dalších stezkách v ČR. Zorganizování exkurze a návštěvy zařízení a služeb s ekologickým provozem (energetická bilance, uhlíková stopa, vodní a odpadové hospodářství) v německé jižní části Labské stezky (Sasku). Uspořádání společné česko-německé výměny zkušeností – konference s tématikou šetrné turistiky, setkání se zástupci partnerů - koordinátorů Labské stezky, zástupců turistických spolků, hospodářských komor, destinačních organizací a měst na Labi a podnikatelů, kteří se podílí na rozvoji Labské stezky v Německu a České republice. Součástí konference bude také výměna zkušeností se šetrným provozem služeb formou workshopu pro odbornou veřejnost z ČR a Německa. Žadatel provozuje na Labské stezce v ČR na 150 certifikovaných zařízení pro cyklisty “Cyklisté vítáni” především ubytovacích a stravovacích.

2) Partner projektu

Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V., koordinační místo Labské stezky – Jih/ www.elberadweg.de

3) Aktivity projektu
  • Exkurze do  zařízení a služeb s ekologickým provozem (energetická bilance, uhlíková stopa, vodní a odpadové hospodářství) v jižní části Labské stezky (Sasku) – říjen/listopad 2020
  • Adaptace kritérií ekologického provozu služeb v cestovním ruchu (ubytovacích, stravovacích a dalších – TIC, POI apod. - viz www.viabono.de) na poměry ČR v rámci certifikace služeb „Cyklisté vítáni“ Nadace Partnerství a ČSKS – květen – září 2020
  • Česko-německá konference Labská stezka 2020 s tématem „Zelená“ Labská stezka včetně tematického workshopu pro odbornou veřejnost z ČR a Německa – 14. - 15. září 2020, Roudnice n. L.
  • Informace o „Zelené“ Labské stezce v cykloprůvodci Labská stezka 2021 a na web portálu www.labska-stezka.cz