Turistická zařízení, která projdou certifikací, jsou označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem.

Certifikace obsahuje standardy srovnatelné se systémy jiných evropských zemí (např. např. Bett & Bike v Německu nebo RADfreundliche Betriebe v Rakousku). Každé zařízení, které chce získat značku Cyklisté vítáni, musí splňovat určité podmínky.
 

Čeho chceme certifikací dokázat?

  • nastartovat dlouhodobé zvyšování úrovně turistických služeb v České republice
  • zlepšit podmínek pro nové moderní produkty cestovního ruchu
  • podpořit zvýšení podílu šetrných forem turistiky, budování partnerství veřejného a soukromého sektoru
 

Jaké jsou podmínky certifikace se dozvíte na oficiální stránkách certifikace Cyklisté vítáni