mmr.jpg
Dotace na projekt Koordinace rozvoje stezek Eurovelo byla poskytnuta ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.


Díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj České republiky jsme v roce 2015 realizovali tyto aktivity:
  • mezinárodní spolupráce při rozvoji sítě Eurovelo, součinnost s Evropskou cyklistickou federací a sousedními státy
  • koordinace vedení a doznačení stezek Eurovelo s kraji, obcemi a KČT
  • měření návštěvnosti na vyznačených úsecích stezek Eurovelo
  • motivování poskytovatelů služeb k zajištění kvalitního zázemí pro cykloturisty

Projektem jsme nastartovali dlouhodobý sběr dat o návštěvnosti stezek Eurovelo. Instalovali jsem automatické sčítací zařízení na stezce Eurovelo 13. Analyzovaná data jsme publikovali na webu www.mereninavstevnosti.cz. Web slouží veřejné správě i soukromým osobám jako zdroj dat o návštěvnosti jednotlivých profilů stezek a regionů ČR. 

Věnovali jsem se doplnění sítě kvalitních služeb pro cyklisty na stezkách Eurovelo v ČR. Dlouhodobým cílem je stav, kdy jsou kvalitní ubytovací služby pro cyklisty v různých cenových hladinách rozloženy každých 20 až 30 km. Dosáhli jsme plánovaného počtu 50 nových certifikací. Více než 150 dalších služeb jsme zkontrolovali a ověřili, že splňují podmínky certifikace Cyklisté vítáni.

Atraktivitu certifikace a zájem provozovatelů na zkvalitnění jejich služeb jsme posílili díky rozšíření sítě partnerů, kteří používají údaje o certifikovaných objektech do svých map, navigací, průvodců a dalších produktů pro cykloturisty. Certifikovaná zařízení nově zobrazují např. navigace Garmin nebo web ubytovaninakole.cz. Certifikované objekty tak získávají širší cílenou propagaci na cyklisty a cykloturisty.