V České republice existuje více než 1.000 kilometrů neprovozovaných železnic. Vybudujme na rušených železnicích drážní stezky!