Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty

Juraj Flamik

koordinátor Greenways a ředitel Festivalu otevřených sklepů
tel.: (+420) 515 903 117
gsm: (+420) 606 763 117
e-mail: juraj.flamik@nap.cz

Petr Kazda
koordinátor certifikace Cyklisté vítáni
tel.: (+420) 515 903 118
e-mail: petr.kazda@nap.cz

Daniel Mourek
koordinátor Labské stezky, EuroVelo a mezinárodních projektů, viceprezident Evropské cyklistické federace
tel.: (+420) 736 747 361
e-mail: daniel.mourek@nap.cz

Luboš Kala
koordinátor monitoringu pěších a cyklistů, pronájem a prodej sčítačů Eco-counter
tel.: (+420) 777 184 172
e-mail: lubos.kala@nap.cz


Eva Kvapilová
koordinátorka Moravských vinařských stezek
tel.: (+420) 515 903 121
gsm: (+420) 608 337 137
e-mail: eva.kvapilova@nap.cz

Kamila Vlčková
PR a komunikace
tel.: (+420) 515 903 121
gsm: (+420) 774 347 806
e-mail: kamila.vlckova@nap.cz

Konference k Labské stezce

Kam se ubírá Labská stezka? Zítřejší konference nastíní budoucnost společného česko-německého marketingu celé trasy.
Ve středu 8. října se v sídle krajského úřadu Ústeckého kraje uskuteční již 7. česko-německá konference o marketingu Labské stezky v Česku a Německu. Pod záštitou Ústeckého kraje a Unie hospodářských komor Labe-Odra, Nadace Partnerství, krajů, měst a podnikatelského sektoru podél Labe, si během dvou dnů vymění účastníci zkušenosti ze společného marketingu nejpopulárnější dálkové stezky regionu.


"Ústecký kraj podporuje marketing Labské stezky každoročně nejen finančně, ale i prostřednictvím krajem zřízené destinační agentury České Středohoří, která realizuje konkrétní marketingové aktivity podél téměř stokilometrového úseku Labské stezky od hranice s Německem po Roudnici n/L.“
Jan Szantó, radní Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu
 
Konference má za cíl představit společný česko-německý marketing Labské stezky, stejně jako turistické produkty na Labské stezce, modely financování u nás i v Německu, moderní formy propagace formou mobilní aplikace a účastníkům umožní tyto produkty otestovat i během cykloexkurze po Labské stezce mezi Ústím n/L a Litoměřicemi.

Labská stezka, kterou podle výsledků měření návštěvnosti projelo vloni u Děčína na 70.000 tisíc cyklistů, je dlouhodobě nejpopulárnější stezkou v Německu a je součástí sítě evropských tras EuroVelo s pořadovým číslem 7 – Sluneční trasy spojující Nordkap s Maltou. Naši společnou snahou je posílit jednotnou značku Labská stezka / Elberadweg ve spolupráci s kraji, destinačními agenturami, důležitými obcemi, zájmovými sdruženími a podnikateli v rámci certifikace Cyklisté vítáni, sjednotit webovou propagaci, dokončit značení stezky jednotným logem a přispět  k vytvoření dobře fungujícího turistického produktu a k navýšení ekonomického přínosu stezky a cykloturistiky pro české regiony. Právě němečtí kolegové jsou pro nás velkou inspirací. Hospodářské komory jsou iniciátory zlepšování kvality služeb, turistické agentury vytvářejí produkty, města a regiony zajišťují trvalé zlepšování infrastruktury a propagace. Konkurence v evropském měřítku roste a není to již jen Dunajská stezka, ale i další říční stezky jako třeba Rýnská stezka či stezka podél Loire.