Každá z 10 vinařských oblastí má svůj vlastní okruh vinařských stezek, které jsou propojeny páteřní Moravskou vinnou stezkou. Návštěvníkům se tak nabízí možnost výběru z jednodenních i vícedenních výletů za poznáním folklóru, vína a památek, a to na trase celkem 1 200 km dlouhé sítě cyklistických stezek.

Během více jak deseti let jsme podpořili desítky projektů, které napomohli k rozvoji Moravských vinařských stezek. V rámci našich vlastních projektů vydáváme propagační publikace, organizujeme semináře, konference i přeshraniční exkurze. Organizujeme také seriál akcí Krajem vína, který každoročně představuje jednotlivé podoblast jižní Moravy ze sedla kola.