Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty

Juraj Flamik

koordinátor Greenways a ředitel Festivalu otevřených sklepů
tel.: (+420) 515 903 117
gsm: (+420) 606 763 117
e-mail: juraj.flamik@nap.cz

Petr Kazda
koordinátor certifikace Cyklisté vítáni
tel.: (+420) 515 903 118
e-mail: petr.kazda@nap.cz

Daniel Mourek
koordinátor Labské stezky, EuroVelo a mezinárodních projektů, viceprezident Evropské cyklistické federace
tel.: (+420) 736 747 361
e-mail: daniel.mourek@nap.cz

Luboš Kala
koordinátor monitoringu pěších a cyklistů, pronájem a prodej sčítačů Eco-counter
tel.: (+420) 777 184 172
e-mail: lubos.kala@nap.cz


Eva Kvapilová
koordinátorka Moravských vinařských stezek
tel.: (+420) 515 903 121
gsm: (+420) 608 337 137
e-mail: eva.kvapilova@nap.cz

Kamila Vlčková
PR a komunikace
tel.: (+420) 515 903 121
gsm: (+420) 774 347 806
e-mail: kamila.vlckova@nap.cz

Seminář o Greenways přivítal i Charlese Flinka

Mezinárodní seminář o stezkách Greenways, který spoluorganizovala také naše nadace, se uskutečnil 17. června v Praze.
V rámci návštěvy amerického experta na městské Greenways, Charlese Flinka v ČR mezi 16.–22. červnem 2014, která se uskutečnila díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze, proběhl dne 17. 6. mezinárodní seminář „Greenways a revitalizace měst“. Akce se uskutečnila v Americkém centru pro 25 odborníků a veřejnost. Hlavním přednášejícím byl Chuck Flink s prezentací o revitalizaci městských center amerických měst jako je New York, Filadelfie, Miami a další. Na konkrétních příkladech realizací městských Greenways ukázal přednášejícím, jak zelené stezky přispívají k proměně dříve průmyslových oblastí a přístavů podél řek a jaký přinášejí konkrétní ekonomický prospěch obcím a jejím obyvatelům. Zajímavá byl i ukázka první Greenway v USA vybudované kompletně z recyklovaných materiálů.

Na tuto prezentaci navázal host z Krakova, Dominika Zareba z  polské nadace Fundusz Partnerstwa - Partnership Fund, která dlouhodobě rovněž rozvíjí koncept Greenways nejen podél řeky Visly, ale i v bývalých průmyslových čtvrtích jako je Nowa Huta. Daniel Mourek z naší nadace a zároveň vicepresident Evropské cyklistické federace a Evropské asociace stezek Greenways, pak ukázal dva dobré příklady revitalizací průmyslových oblastí v Praze na příkladu drážní stezky Vítkov a Greenways Rokytka v areálu bývalých ČKD a příklad revitalizace z Bruselu.

Na semináři byl poprvé prezentován Tomášem Cachem z IPR Praha i nový Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy a koncept zklidňování dopravy v Praze-Karlíně. O možném přínosu podnikatelské sféry byla prezentace Petra Šmída z Nadace Partnerství o Plánu mobility pro více než 4.000 zaměstnanců Technologického parku v Brně a poukázání na možnosti podpory šetrné mobility u zaměstnanců.

Charles Flink v rámci svého programu byl i přispívajícím hostem workshopu pořádaného IPR Praha k problematice nového územního plánu a řešení mobility v hlavním městě a hostem konference reSITE 19.–20. 6. Chuck se zúčastnil i VIP cyklojízdy pro mluvčí konference 17. 6. v centru Prahy a akce reSITE on bikes v Karlíně za účasti místostarosty této městské části, pana Švarce.

O víkendu byl pak Chuck pozván na otevírání nové lávky pro pěší a cyklisty v Čelákovicích a projel se po Labské a Vltavské stezce, EuroVelo trasách 4 a 7.

Prezentace ke stažení

Chuck Flink: Greenways v USA
Daniel Mourek: Greenways v ČR
Tomáš Cach: prezentace IPR Praha
Petr Šmíd: Plány mobility