KONCEPCE ROZVOJE PŘESHRANIČNÍ CYKLOTURISTIKY V POLSKO-ČESKÉM PŘÍHRANIČÍ 

Nadace Partnerství je jedním z partnerů projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční  cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“.


Vedoucím partnerem projektu je Institut regionálního rozvoje ve Wroclavi, zapojeno je dalších 5 polských a 4 čeští partneři, kteří dohromady zastupují všechny kraje podél celé česko-polské hranice. Nadace Partnerství zastupuje oblast Libereckého kraje a zapojuje do projektu experty na dálkovou cykloturistiku a služby pro cyklisty.  
Tříletý projekt, plánovaný na období 2/2017 – 7/2019, má za cíl sjednotit polské a české metodiky v oblasti dálkové a terénní cykloturistiky a in-line bruslení. A to z hlediska přístupů k technickému provedení a parametrů, značení, služeb, propagace a marketingu. V návaznosti na předchozí lokální přeshraniční projekty dojde k inventarizaci politik, metodik a strategií na obou stranách podél celé hranice. Hlavně však bude projekt zaměřen na budoucí řešení a sjednocení přístupů, například i na propojení konkrétních dálkových cyklotras, na stejné přístupy a vytipování  vhodných lokalit pro budování a klasifikaci bike resortů a in-line produktu. A také na podporu, zviditelnění a zahájení implementace řešení tohoto šetrného a zdravého druhu rozvoje cestovního ruchu, který se velmi hodí pro oživení příhraničních oblastí. 

Více informací najdete na stránkách projektu.
 

AKTUALITY


13. 6. 2018
NADACE PARTNERSTVÍ USPOŘÁDALA V LIBERECKÉM KRAJI REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ SETKÁNÍ PROJEKTU "KONCEPCE ROZVOJE PŘESHRANIČNÍ CYKLOTURISTIKY V POLSKO-ČESKÉM PŘÍHRANIČÍ"


Liberecký kraj byl hostitelem regionálních konzultací projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční  cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“, které uspořádala Nadace Partnerství ve středu 13. 6. 2018. Náplní setkání byla konzultace navrženého trasování CZ-PL dálkové cyklotrasy v Libereckém kraji a napojení trasy na polskou stranu (okresy: Zgorzelecki, Lubański a Lwówecki). S místními aktéry byly také konzultovány vytipované oblasti pro in-line a MTB turistiku v rámci Libereckého kraje pro zpracování přehledu investičních potřeb CZ-PL cyklotrasy v LK (a atributů v rámci in-line a MTB turistiky).
 
Konzultačního setkání se zúčastnilo 24 odborníků nejen z oblasti cestovního ruchu. Konzultace zahájila radní Libereckého kraje paní Loučková Kotasová, která představila koncepci rozvoje cyklotras v Libereckém kraji. Zástupci Nadace Partnerství představili CZ-PL projekt koncepce i jeho předpokládané výstupy a vliv na CR a seznámili přítomné s modelem marketingu  a koordinace Labské stezky, jakožto příkladem dobré praxe s jasným ekonomickým výsledkem. Během následujícího workshopu účastnící konzultovali navržený průběh trasování CZ-PL dálkové cyklotrasy v Libereckém kraji (celé trasování CZ-PL cyklotrasy k dispozici na: https://map.nmaps.pl/irt.dsp1.k2omTO/cykloprojekt/) a napojení trasy na polskou stranu (okresy: Zgorzelecki, Lubański a Lwówecki). Během workshopu byl v řízené diskuzi doplněn seznam oblastí LK, vytipovaných v rámci projektu pro in-line a MTB turistiku v rámci Libereckého kraje. Konzultace tak vedle již získaných vstupů poskytly verifikovaný podklad pro zpracování přehledu investičních potřeb CZ-PL cyklotrasy v LK (a atributů v rámci in-line a MTB turistiky).
 
Odpolední část konzultací zpestřila cyklistická exkurze, zaměřená na prostup cyklisty Libercem a na ukázku stávajících i budovaných úseků Cyklostezky Odra-Nisa, po níž je v Liberci navrženo trasování CZ-PL dálkové cyklotrasy. Odbornou garanci na průběhem cykloexkurze poskytl spolek Cyklisté Liberecka, kterému za její bezchybný a atraktivní průběh děkujeme. Partnerem celé akce byl Liberecký kraj, kterému také děkujeme.

      
14. 5. 2018
POZVÁNKA NA REGIONÁLNÍ KONZULTACI PRŮBĚHU DÁLKOVÉ ČESKO-POLSKÉ CYKLOTRASY V LIBERECKÉM KRAJI


Termín konání: 13. 6. 2018, 10:30 - 15:30
Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, Sál č. 326 - vchod z budovy A
Pozvánka a program:    Pozvánka     Zaproszenie     Program
Příhlášky: do 6. 6. 2018 emailem na 
radek.patrny@nap.cz 

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na regionální konzultaci projektu „Koncepce dálkových cyklistických tras se sítí přeshraničních cyklistických spojek realizovaných v rámci programu INTERREG V-A Polsko – Česká republika“. Předmětem konzultace bude stanovení průběhu dálkové cyklistické trasy včetně spojek v polsko-českém pohraničí a také určení oblastí vhodných pro rozvoj horské cyklistiky (MTB) a in-line turistiky. Nezbytná bude rovněž diskuze na téma postupné implementace projektu.

V rámci realizace projektu se očekává zvýšení zájmu o cykloturistiku v CZ-PL pohraničí a o téma tvorby atraktivních turistických nabídek pro cyklisty a také zlepšení spolupráce místních organizací. Navržené činnosti jsou základem pro koordinovanou regionální a místní politiku v rozsahu rozvoje přeshraniční cykloturistiky a pro zlepšení organizačních a prostorových podmínek pro cyklistické investice. Trasa bude navržena se zohledněním stávající cyklistické politiky, strategie a směrů činností polských a českých regionů. Zapojení subjektu veřejné samosprávy, neziskových organizací a místních sdružení je přímou nutností pro získání požadovaných výsledků přeshraniční spolupráce.

Více informací o projektu můžete přečíst na stránce http://cykloprojekt.irt.wroc.pl/index.php/pl/o-projekcie/.

S navrženým průběhem „CYKLOTRASY“ se můžete před jednáním blíže seznámit na stránce https://map.nmaps.pl/irt.dsp1.k2omTO/cykloprojekt.