Projekt s podporou programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko
KONCEPCE ROZVOJE PŘESHRANIČNÍ CYKLOTURISTIKY V POLSKO-ČESKÉM PŘÍHRANIČÍ 

Nadace Partnerství je jedním z partnerů projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční  cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“.


Vedoucím partnerem projektu je Institut regionálního rozvoje ve Wroclavi, zapojeno je dalších 5 polských a 4 čeští partneři, kteří dohromady zastupují všechny kraje podél celé česko-polské hranice. Nadace Partnerství zastupuje oblast Libereckého kraje a zapojuje do projektu experty na dálkovou cykloturistiku a služby pro cyklisty.   

Tříletý projekt, plánovaný na období 2/2017 – 7/2019, má za cíl sjednotit polské a české metodiky v oblasti dálkové a terénní cykloturistiky a in-line bruslení. A to z hlediska přístupů k technickému provedení a parametrů, značení, služeb, propagace a marketingu. V návaznosti na předchozí lokální přeshraniční projekty dojde k inventarizaci politik, metodik a strategií na obou stranách podél celé hranice. Hlavně však bude projekt zaměřen na budoucí řešení a sjednocení přístupů, například i na propojení konkrétních dálkových cyklotras, na stejné přístupy a vytipování  vhodných lokalit pro budování a klasifikaci bike resortů a in-line produktu. A také na podporu, zviditelnění a zahájení implementace řešení tohoto šetrného a zdravého druhu rozvoje cestovního ruchu, který se velmi hodí pro oživení příhraničních oblastí. 

Více informací najdete na stránkách projektu.