Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Nadace Partnerství uspořádala odborný seminář o cykloturistice v Libereckém kraji

Nadace Partnerství ve spolupráci s Libereckým krajem uspořádala v Liberci 2. 4. 2019 odborný seminář (mobilní informační centrum) o cykloturistice.
Nadace Partnerství ve spolupráci s Libereckým krajem uspořádala 2. 4. 2019 v Liberci odborný seminář (mobilní informační centrum) o cykloturistice v rámci projektu Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí s podporou programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

Hlavním tématem Mobilního informačního centra bylo informování partnerů, regionálních aktérů cestovního ruchu, politiků a úředníků v Libereckém kraji o průběhu, výstupech a výsledcích projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí”. Součástí programu MIC bylo také informování o aktuálním stavu sítě dálkových cyklotras ČR, monitoringu provozu na cyklostezkách a trasách a představní certifikace Cyklisté vítáni, kritérií certifikace, hlavních marketingově-propagačních nástrojích a přínosech pro certifikované služby. Součástí programu bylo také představení páteřních cykloturistických koridorů Libereckého kraje. Cílem celého CZ-PL projektu je vyrovnání cyklistické dostupností v polsko-českém pohraničí a také koordinace rozvoje v rozsahu samotného pohraničí. 

Program semináře:
Pozvánka a program (ČJ)            Zaproszenie i program (PL)

Prezentace ze semináře:
Partnerem semináře byl Liberecký kraj

Více informací o projektu si můžete přečíst na stránce http://cykloprojekt.irt.wroc.pl/index.php/pl/o-projekcie/.

S navrženým průběhem dálkové přeshraniční česko-polské cyklotrasy se můžete před jednáním blíže seznámit na stránce https://map.nmaps.pl/irt.dsp1.k2omTO/cykloprojekt.