Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Nadace Partnerství uspořádala v Libereckém kraji regionální konzultační setkání projektu "Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí"

Regionální konzultační setkání projektu "Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí" v Libereckém kraji.
Liberecký kraj byl hostitelem regionálních konzultací projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční  cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“, které uspořádala Nadace Partnerství ve středu 13. 6. 2018. Náplní setkání byla konzultace navrženého trasování CZ-PL dálkové cyklotrasy v Libereckém kraji a napojení trasy na polskou stranu (okresy: Zgorzelecki, Lubański a Lwówecki). S místními aktéry byly také konzultovány vytipované oblasti pro in-line a MTB turistiku v rámci Libereckého kraje pro zpracování přehledu investičních potřeb CZ-PL cyklotrasy v LK (a atributů v rámci in-line a MTB turistiky).
 
Konzultačního setkání se zúčastnilo 24 odborníků nejen z oblasti cestovního ruchu. Konzultace zahájila radní Libereckého kraje paní Loučková Kotasová, která představila koncepci rozvoje cyklotras v Libereckém kraji. Zástupci Nadace Partnerství představili CZ-PL projekt koncepce i jeho předpokládané výstupy a vliv na CR a seznámili přítomné s modelem marketingu a koordinace Labské stezky, jakožto příkladem dobré praxe s jasným ekonomickým výsledkem. Během následujícího workshopu účastnící konzultovali navržený průběh trasování CZ-PL dálkové cyklotrasy v Libereckém kraji (celé trasování CZ-PL cyklotrasy k dispozici na webu) a napojení trasy na polskou stranu (okresy: Zgorzelecki, Lubański a Lwówecki). Během workshopu byl v řízené diskuzi doplněn seznam oblastí LK, vytipovaných v rámci projektu pro in-line a MTB turistiku v rámci Libereckého kraje. Konzultace tak vedle již získaných vstupů poskytly verifikovaný podklad pro zpracování přehledu investičních potřeb CZ-PL cyklotrasy v LK (a atributů v rámci in-line a MTB turistiky).
 
Odpolední část konzultací zpestřila cyklistická exkurze, zaměřená na prostup cyklisty Libercem a na ukázku stávajících i budovaných úseků Cyklostezky Odra-Nisa, po níž je v Liberci navrženo trasování CZ-PL dálkové cyklotrasy. Odbornou garanci na průběhem cykloexkurze poskytl spolek Cyklisté Liberecka, kterému za její bezchybný a atraktivní průběh děkujeme. Partnerem celé akce byl Liberecký kraj, kterému také děkujeme.