Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Pozvánka na regionální konzultaci průběhu dálkové česko-polské cyklotrasy v Libereckém kraji

Pozvánka k účasti na regionální konzultaci projektu Koncepce dálkových cyklistických tras v rámci programu INTERREG V-A Polsko – Česká republika.
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na regionální konzultaci projektu „Koncepce dálkových cyklistických tras se sítí přeshraničních cyklistických spojek realizovaných v rámci programu INTERREG V-A Polsko – Česká republika“. Předmětem konzultace bude stanovení průběhu dálkové cyklistické trasy včetně spojek v polsko-českém pohraničí a také určení oblastí vhodných pro rozvoj horské cyklistiky (MTB) a in-line turistiky. Nezbytná bude rovněž diskuze na téma postupné implementace projektu.

V rámci realizace projektu se očekává zvýšení zájmu o cykloturistiku v CZ-PL pohraničí a o téma tvorby atraktivních turistických nabídek pro cyklisty a také zlepšení spolupráce místních organizací. Navržené činnosti jsou základem pro koordinovanou regionální a místní politiku v rozsahu rozvoje přeshraniční cykloturistiky a pro zlepšení organizačních a prostorových podmínek pro cyklistické investice. Trasa bude navržena se zohledněním stávající cyklistické politiky, strategie a směrů činností polských a českých regionů. Zapojení subjektu veřejné samosprávy, neziskových organizací a místních sdružení je přímou nutností pro získání požadovaných výsledků přeshraniční spolupráce.

Více informací o projektu můžete přečíst na stránce http://cykloprojekt.irt.wroc.pl/index.php/pl/o-projekcie/.

S navrženým průběhem „CYKLOTRASY“ se můžete před jednáním blíže seznámit na stránce https://map.nmaps.pl/irt.dsp1.k2omTO/cykloprojekt.