Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 7. 2019 od 10:00 hod. v Náchodě.
Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou konferenci k projektu „KONCEPCE ROZVOJE PŘESHRANIČNÍ CYKLOTURISTIKY V POLSKO-ČESKÉM PŘÍHRANIČÍ“, která se uskuteční dne 25. 7. 2019 od 10:00 hod. v Hotelu Beránek Náchod, Česká republika.
 
Projekt přeshraniční spolupráce, do kterého je zapojeno celkem devět partnerů z České Republiky a Polska, vznikl za účelem rozvoje území česko-polského pohraničí v oblasti cykloturistiky. Partneři si kladli za cíl nejen vytvoření návrhu trasování dálkové cykloturistické infrastruktury se sítí přeshraničních propojek, zahrnující současně i problematiku MTB a in-line, ale také vytvoření postupu pro samotnou implementaci tak, aby mohly být vzniklé návrhy v budoucnu realizovány.
 
Cílem konference bude prezentace výsledků společné práce všech partnerů za účelem získání politické podpory pro skutečnou realizaci, šíření myšlenky projektu a promítnutí jeho výsledků do strategických dokumentů a rozvojových programů na regionální i místní úrovni. Velmi bychom proto uvítali Vaši osobní účast na konferenci.
 
Svou účast prosím potvrďte do 10. 7. 2019 na email: dmaresova@kr-kralovehradecky.cz

Ke stažení:  Pozvánka      Program 

Více informací o projektu si můžete přečíst na stránce http://cykloprojekt.irt.wroc.pl/index.php/pl/o-projekcie/.

S navrženým průběhem dálkové přeshraniční česko-polské cyklotrasy se můžete před jednáním blíže seznámit na stránce https://map.nmaps.pl/irt.dsp1.k2omTO/cykloprojekt.