Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Společný českopolský projekt zaměřený na přeshraniční cykloturistiku zdárně pokračuje

V roce 2018 byla v rámci projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“ úspěšně dokončena inventarizace cyklistických tras.

K vizualizaci provedené inventarizace v rámci projektu slouží pro tento účel speciálně připravený Geoportal, kde je možné se se shromážděnými daty seznámit. Na základě shromážděných informací připravili partneři projektu vstupní návrh dálkové cyklistické trasy v polsko-českém příhraničí včetně možných propojovacích koridorů. O inventarizaci, struktuře budoucí „Koncepce“ a následujících krocích procesu její tvorby se diskutovalo na dvou setkáních Pracovní skupiny v Olomouci a Hradci Králové.
 
Na dvě setkání Politicko-administrativního fóra v polském Těšíně a Janoltówku byli zváni místní i regionální politici spolu s experty a zástupci mimovládních organizací, spojených s tématikou rozvoje cykloturistiky. Cílem bylo nastartování a přenesení politické aktivity na rozhodující subjekty na straně českých i polských partnerů.
 
Léto 2018 bylo obdobím určeným ke konzultacím nad plánem dálkové cyklistické trasy včetně přeshraničních spojek. V rámci konzultačního procesu jednotliví partneři projektu zorganizovali celkem 9 pracovních setkání. Jedno z nich bylo určeno zejména představitelům nadregionálních institucí nejvíce dotčených tímto projektem. Dalších se účastnily místní subjekty z jednotlivých oblastí konzultačních setkání.
 
V tuto chvíli partneři projektu pracují na zpracování „Koncepce dálkové cyklistické trasy se sítí přeshraničních cyklistických propojení“. Připravovaný dokument bude mimo jiné zahrnovat plán trasy a jednotlivých spojek, výkaz investičních potřeb, propagační strategii nebo popis modelových činností, realizovaných prostřednictvím jednotlivých partnerů projektu za účelem zahájení implementace projektu na místní úrovni. Konkrétní výstupy hlavního produktu projektu bude možné očekávat v první polovině roku 2019.
 
Poté budou finišovat veškeré dosavadní snahy a uskutečněné aktivity. Za účasti všech partnerů bude dokončena práce na „Koncepci“ a poté přijde na řadu neméně náročný úkol, a to dodat celému projektu politickou vážnost a zajistit tak dostatečnou podporu pro jeho postupnou realizaci. Toho se všichni partneři budou snažit docílit dobrou přípravou závěrečného politicko-administrativního fóra v Polsku a zejména závěrečné konference na území České republiky.