Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Závěrečná konference ukončila českopolský projekt přeshraniční cykloturistiky

Projekt "KONCEPCE ROZVOJE PŘESHRANIČNÍ CYKLOTURISTIKY V POLSKO-ČESKÉM PŘÍHRANIČÍ“ dospěl zdárně do svého cíle, kterým bylo vytvoření textu Koncepce.
V letošním roce proběhla další dvě setkání partnerů projektu a hlavními tématy setkání bylo dokončení finálního produktu celého projektu - textu „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém pohraničí“.

Závěrečná konference projektu se uskutečnila 25. července v Náchodě. Prezentovaly se tu výsledky společné práce všech devíti partnerů včetně Nadace Partnerství za účelem získání politické podpory pro skutečnou realizaci, šíření myšlenky projektu a promítnutí jeho výsledků do strategických dokumentů a rozvojových programů jak na regionální, tak i na místní úrovni.

Na konferenci byly prezentovány všechny produkty, které se podařilo v rámci projektu společně realizovat. Především pak vytyčení téměř 1 300 kilometrů dálkových cyklistických tras v česko-polském pohraničí.

Důležitým bodem konference bylo i podepsání Dohody o záměru potvrzující spolupráci realizace pod názvem: „Výstavba cyklodálnice podél zrušené železniční tratě: Kondratowice – Ząbkowice Śląskie – Srebrna Góra". Plánovaná 40 km dlouhá cyklodálnice je součástí dálkové cyklistické trasy vyznačené v rámci projektu. Podepsaná politická deklarace zástupci Dolnoslezské vojvodství, okresu Ząbkowice Śląskie je důležitým krokem pro implementaci jednotlivých činností projektu.

Konference tak ukončila projekt, který začal v únoru 2017. Devět partnerů podél česko-polské hranice spojilo za účelem vytvořit koncepci dálkových cyklostras se sítí přeshraničních propojení, na jejímž základě nyní mohou být návrhy realizovány.