Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Pozvánka na odborný seminář

Cyklisté vítáni - rozvoj cykloturistiky a služeb pro cyklisty.

Termín konání: 14.3.2018

Poskytuje vaše zařízení služby cykloturistům a využíváte výhod mezinárodní certifikace Cyklisté vítáni? Plánuje Vaše obec nabídnout návštěvníkům na kolech vyšší atraktivitu a lepší služby? Víte, jak je region jižní Moravy napojený na mezinárodní síť cyklistických tras EuroVelo a jakým způsobem plánuje Jihomoravský kraj podporovat rozvoj cykloturistiky? Chcete se dovědět o probíhajících projektech na podporu cykloturistiky s dopadem na Váš region? 

Nadace Partnerství Vás zve na bezplatný semináři k uvedenými tématům, který se koná: ve středu 14. 3. 2018  od 10:00 do 15:00 v Brně v Brno Impact HubCyrilská 7, Brno-střed


Přihlášky zasílejte mailem na dominika.bauchelova@nap.cz nebo vyplňujte on-line zde do 7. 3. 2018

Seminář se uskuteční v rámci projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu. Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Interreg V-A Rakousko-Česká republika. 

Na seminář bude 11. dubna 2018 navazovat odborná exkurze do zařízení s certifikací Cyklisté vítáni na Moravě a v Dolním Rakousku.

Seminář a exkurze jsou pro přihlášené účastníky zdarma. Občerstvení zajištěno. 
Pozvánka ke stažení: PDF 

Organizátor:
Dominika Bäuchelová  II  dominika.bauchelova@nap.cz  II  (+420) 603 714 331

Pořadatel:
Nadace Partnerství I Údolní 33  II  602 00 Brno  II  www.nadacepartnerstvi.cz  II  IČO: 457 73 521

Administrace:
Markéta Kozlová  II  marketa.kozlova@nap.cz  II  (+420) 515 903 129

Odborný garant:
Informace: Daniel Mourek  II člen skupiny EuroVelo  II  EuroVelo council member
e-mail: daniel.mourek@nap.cz  II  tel.: (+420) 274 816 727  II  mobil: (+420) 736 747 361