Celkem čtrnáct projektů jsme se pro rok 2013 společně s Nadací České spořitelny rozhodli podpořit v rámci grantového řízení na podporu stezek Greenways. Mezi úspěšné projekty letos rozdělíme přesně 600.000 Kč. Letošní rok jsme grantové řízení rozdělili do dvou výzev1. výzva byla určena pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nadační fondy, ta druhá pak pro obce, zájmová sdružení právnických osob, svazky obcí.

Nejvíce – celkem 5 projektů zabodovalo na jižní Moravě. Cyklisté na Moravských vinařských stezkách se tak díky našim grantům mohou těšit například na odpočívadlo a infopanel v Čejči nebo v Jevišovce, smírčí kámen a revitalizovaný prostor před šardickými vinnými sklepy a v neposlední řadě mohou opět přivítat na jubilejní ročník Otevírání Lichtenštejnských stezek a zbrusu nové akce s názvem Velkomoravské stezky 2014.

Na Labské stezce se díky naší podpoře zrealizují 3 projekty. Nejvíce zvědavosti vzbuzuje pravděpodobně druhá část tematické cyklotrasy Pravěká archeostezka Archeoparku Všestary, která bude navazovat na Labskou stezku. V rámci projektu pro zde pro vás vznikne 8 informačních tabulí o nejzajímavějších archeologických lokalitách. Na několik podpořených akcí se cyklisté mohou těšit na nově otevřeném úseku Labské stezky mezi Kuksem a Hradcem Králové.

Dále jsme podpořili projekt na Greenway Jizera, kampaň Do práce na kole, celkem tři projekty v Praze.

Zbrusu novou záležitostí pak je Cyklotrack Tolštejn, pro který vznikne v první fázi návrh sítě stezek, loga i prezentace produktu.

Přehled podpořených projektů

  ŽADATEL

  NÁZEV PROJEKTU

  MÍSTO

DOTACE

Archeopark Všestary o.p.s. 

Pravěká archeostezka II

Všestary

60.000,-

Auto*Mat, o.s.

Cyklisté sobě!

Praha

  60.000,-

Cyklisté Liberecka

Do práce na kole 2014

Liberec

40.000,-

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Informační tabule na Labské stezce - destinace České středohoří

České středohoří

30.000,-

Dobrovolný svazek obcí "Tolštejn"

Partnerství na Tolštejnském Cyklotracku

Tolštejn

50.000,-

Hradecká stezka občanské sdružení

Zvýšení zájmu obcí a veřejenosti o Labskou stezku

Hradec Králové

40.000,-

Liechtenstein Area Agency, o.s.

Lichtenštejnské a Velkomoravské stezky 2014

Břeclavsko

50.000,-

Město Ždánice

S rodinou na kole

Ždánice

50.000,-

Městská část Praha 12

Dvanáctka jede

Praha

30.000,-

Muzeum vinařství a venkova, o.s.

Moravská vinná k odpočinku i relaxaci

Terezín u Čejče

40.000,-

OBEC JEVIŠOVKA

Informační tabule s lavičkou na stezce

Jevišovka

30.000,-

Obec Šardice

Odpočinková místa na MVS v obci Šardice

Šardice

60.000,-

Pražské matky

Velká studentská cyklojízda 2013

Praha

30.000,-

Sdružení Český ráj

Greenway Jizera 2013 - 2014

Český ráj

30.000,-


Projekt: Pravěká archeostezka II

Žadatel: Archeopark Všestary o.p.s.
Projekt č.: 73-GW-017
Výzva: 1
Realizací druhé části stávající tematické cyklotrasy Pravěká archeostezka vznikne tematický cyklookruh napojený na Labskou stezku. Projekt zahrnuje přípravu, výrobu a umístění osmi informačních tabulí o nejzajímavějších archeologických lokalitách v blízkém okolí.  Cyklotrasa je napojena na novou turistickou destinaci – Archeopark pravěku Všestary (venkovní expozice s rekonstrukcemi a replikami pravěkých staveb, artefaktů i technologií).
Schválená částka: 60 000 Kč


Projekt: Cyklisté sobě!

Žadatel: Auto*Mat, o.s.
Projekt č.: 73-GW-009
Výzva: 1
Projekt řeší téma zlepšování infrastruktury a bezpečnosti cyklodopravy v Praze, zaměřuje se na překážky, které jsou viditelné na místní úrovni a znemožňují další komplexní rozvoj cyklodopravy v Praze. Cílem projektu je vytvořit lokální týmy občanů, kteří se aktivně zapojí do dění ve své komunitě a budou upozorňovat na současné problémy v cyklodopravě a komunikovat je s městskými částmi i veřejností.
Schválená částka: 60 000 Kč


Projekt: Do práce na kole 2014

Žadatel: Cyklisté Liberecka
Projekt č.: 73-GW-021
Výzva: 1
2. ročník kampaně Do práce na kole v Liberci. Cílem je motivování zaměstnanců v Liberci, Jablonci a přilehlých obcích k používání ekologicky šetrného dopravního prostředku - jízdního kola - k přepravě do zaměstnání. Kampaň je zaměřena na zaměstnance (motivuje k používání kola jako dopravního prostředku) i zaměstnavatele (motivuje k vyzváření zázemí pro příjezd na kole).
Schválená částka: 40 000 Kč


Projekt: Informační tabule na Labské stezce - destinace České středohoří

Žadatel: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Projekt č.: 73-GW-014
Výzva: 1
Projekt je součástí komplexní propagace Labské stezky. Výstupem projektu budou dvě informační tabule, doplněné o digitální displej s online napojením s aktuálními turistickými informacemi. Tabule budou doplněny zábavnými prvky zaměřenými na děti a mládež.
Schválená částka: 30 000 Kč


Projekt: Partnerství na Tolštejnském Cyklotracku

Žadatel: Dobrovolný svazek obcí "Tolštejn"
Projekt č.: 73-GW-020
Výzva: 2
Cyklotrack Tolštejn je projekt zaměřený na rozvoj cyklostezek v turisticky atraktivním území Mikroregionu Tolštejn. V rámci projektu bude v široké spolupráci s veřejnou správou,místními NNO a subjekty působícími v CR vytvořen návrh sítě stezek ve vazbě na Greenways, včetně jejich vybavenosti, návrh loga, návrh papírové i internetové propagace stezek a služeb „Cyklisté vítáni“ a uspořádány osvětové akce při příležitosti Dne Země a Evropského týdne mobility.
Schválená částka: 50 000 Kč


Projekt: Zvýšení zájmu obcí a veřejnosti o Labskou stezku

Žadatel: Hradecká stezka občanské sdružení
Projekt č.: 73-GW-016
Výzva: 1
Uspořádání série atraktivních sportovních a zábavných cykloakcí na Labské stezce mezi Hradcem Králové a Kuksem upozorní veřejnost na nově vybudované úseky cyklostezky.
Schválená částka: 40 000 Kč


Projekt: Lichtenštejnské a Velkomoravské stezky 2014

Žadatel: Liechtenstein Area Agency, o.s.
Projekt č.: 73-GW-019
Výzva: 1
Příprava a organizace tradiční hromadné veřejné cykloakce - jubilejní 10. ročník "Otevírání Lichtenštejnských stezek" - v květnu 2014 a příprava a organizace hromadné nové cykloakce Velkomoravské stezky 2014. Akce se profiluje jako nová cykloturistická tradice na Břeclavsku a Podluží v termínu 5.7. - den oslav příchodu Cyrila a Metoděje na území, které bylo v minulosti centrem Velké Moravy.
Schválená částka: 50 000 Kč


Projekt: S rodinou na kole

Žadatel: Město Ždánice
Projekt č.: 73-GW-004
Výzva: 2
Vybudování místa pro odpočinek na nově upravené cyklotrase u prameniště Ždánického potoka, které bude sloužit cyklistům i dětem ZŠ, MŠ a DDM pro cykloakce i výuku v přírodě. Projekt významně zapojuje místní obyvatele a děti. 
Schválená částka: 50 000 Kč


Projekt: Dvanáctka jede

Žadatel: Městská část Praha 12
Projekt č.: 73-GW-011
Výzva: 2
Podpora užívání kol a koloběžek v běžném životě dětí rozvojem jejich pohybových dovedností, znalostí zásad bezpečné cyklistiky a zmapováním dopravního chování dětí. V září 2013 proběhnou na 5 základních a 5 mateřských školách školní kola soutěže mladých cyklistů a koloběžkářů. Vítězové postoupí do finálového závodu uspořádaného v rámci Evropského týdne mobility. Podmínka – ceny do soutěží budou propagovat stezky Greewnays.
Schválená částka: 30 000 Kč

zpět na přehled projektů


Projekt: Moravská vinná k odpočinku i relaxaci

Žadatel: Muzeum vinařství a venkova, o.s.
Projekt č.: 73-GW-005
Výzva: 1
Zvýšení atraktivnosti a standardního komfortu na cyklostezce Moravská vinná v Terezíně u Čejče – vybudování krytého odpočívadla pro cyklisty a informačního panelu o zdejší lokalitě, vinných sklepech, odrůdách a zajímavostech.
Schválená částka: 40 000 Kč

Projekt: Odpočinková místa na MVS v obci Šardice

Žadatel: obec Šardice
Projekt č.: 73-GW-002
Výzva: 2
Rozšíření vybavenosti stávající vinařské stezky v obci Šardice - umístění smírčího kamene a informačního panelu k němu, revitalizace prostoru před vinnými sklepy U hřiště – vybudování odpočinkového místa pro cyklisty, včetně výsadby zeleně. Spolupráce členů místního vinařského spolku, vlastivědné komise a dalších spoluobčanů.
Schválená částka: 60 000 Kč


Projekt: Informační tabule s lavičkou na stezce

Žadatel: obec Jevišovka
Projekt č.: 73-GW-007
Výzva: 2
V rámci projektu bude vytvořena a instalována na moravské vinařské stezce v obci Jevišovka nová informační tabule s lavičkou i odpadkovým košem. Udělení grantu je podmíněno realizací infotabule v  designu MVS.
Schválená částka: 30 000 Kč
Prostředky jsou určeny na: na vybudování informačního místa v designu MVS

Projekt: Velká studentská cyklojízda 2013

Žadatel: Pražské matky
Projekt č.: 73-GW-012
Výzva: 1
Záměrem projektu je upozornit na možnosti ekologické dopravy ve městě a podpořit myšlenku městské cyklistiky u školní mládeže i širší školní komunity. V rámci projektu bude uspořádán v Praze během Evropského týdne mobility (16. – 22. 9. 2013) 4. ročník zážitkového happeningu – Velká studentská cyklojízda pro studenty SŠ.
Schválená částka: 30 000 Kč


Projekt: Greenway Jizera 2013 - 2014

Žadatel: Sdružení Český ráj
Projekt č.: 73-GW-013
Výzva: 2
Projekt řeší rozvoj turistické nabídky v koridoru Greenway Jizera a její prezentaci a dále monitoring a vyhodnocení návštěvnosti koridoru. Grant je udělen s podmínkou, že grantové prostředky budou použity na rozpočtovou položku Monitoring návštěvnosti, sběr dat.
Schválená částka: 30 000 Kč
Prostředky jsou určeny na: monitoring a vyhodnocení návštěvnosti v koridoru