V první řadě jde o dálkové cyklotrasy a služby pro cykloturisty podél nich. Potenciál cykloturistiky, jejíž každoroční přínos se odhaduje každoročně na více než 30 mld. Kč, se tak podstatně zvyšuje a rozšiřuje možnosti pro další využití.

"Cílem projektu Česko jede je vytvořit silnou značku České republiky jako místa, kde je možné strávit příjemnou a inspirující dovolenou na kole, in-line bruslích nebo jiným aktivním způsobem.“

Jaroslav Martinek, národní cyklokoordinátor 


Inspirovat jsme se nechali úspěšným modelem spolupráce švýcarských partnerů, kteří sdružují svou turistickou nabídku pod značku SchweizMobil

Nadace Partnerství i Asociace měst pro cyklisty rozvíjejí již dnes činnosti, které tvoří základ projektu Česko jede. Mezi ně patří především koordinace a rozvoj dálkových tras, marketing aktivní turistiky, podpora udržitelné dopravy, měření návštěvnosti regionů i hlavních turistických tras nebo certifikace služeb Cyklisté vítáni. Ve společném memorandu jsme se dohodly, že svými činnostmi budeme podporovat značku Česko jede. Základem pro to bude akční plán, který bude sestavován vždy pro následující rok.