Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty

Juraj Flamik

koordinátor Greenways a ředitel Festivalu otevřených sklepů
tel.: (+420) 515 903 117
gsm: (+420) 606 763 117
e-mail: juraj.flamik@nap.cz

Daniel Mourek
koordinátor Labské stezky, EuroVelo a mezinárodních projektů, viceprezident Evropské cyklistické federace
tel.: (+420) 736 747 361
e-mail: daniel.mourek@nap.cz

Petr Kazda
koordinátor certifikace Cyklisté vítáni
tel.: (+420) 515 903 118
e-mail: petr.kazda@nap.cz

Věra Miňovská
koordinátorka certifikace Cyklisté vítáni, Čechy
tel.: (+420) 775 898 248
e-mail: vera.minovska@nap.cz

Dominika Bäuchelová
koordinátorka certifikace Cyklisté vítáni, Morava
tel.: (+420) 603 714 331
e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz

Luboš Kala
koordinátor monitoringu pěších a cyklistů, pronájem a prodej sčítačů Eco-counter
tel.: (+420) 777 184 172
e-mail: lubos.kala@nap.cz


Ondřej Nejedlý
monitoring pěších a cyklistů
tel.: (+420) 732520968
e-mail: ondrej.nejedly@nap.cz

 

Martin Fiala
koordinátor Moravských vinařských stezek
tel.: (+420) 515 903 121
gsm: (+420) 775 856 979
e-mail: martin.fiala@nap.cz

Tomáš Šácha
manažer Festivalu otevřených sklepů
tel.: (+420) 515 903 121
e-mail: tomas.sacha@nap.cz

Kamila Vlčková
PR a komunikace
tel.: (+420) 515 903 121
gsm: (+420) 774 347 806
e-mail: kamila.vlckova@nap.cz

Přihlaste se na konferenci Rekreace a ochrana přírody

V kongresovém centru na zámku ve Křtinách se 2.–4. května 2018 uskuteční konference určená odborníkům na ochranu životního prostředí a zároveň turistický ruch.

Konferenci Rekreace a ochrana přírody – s člověkem ruku v ruce pořádá Česká společnost krajinných inženýrů a Mendelova univerzita v Brně, naše nadace je partnerem konference.


„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE!“

 • pod záštitou pana doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, pana Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí ČR, pana JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského krajeTémata konference
 
 • Složky rekreačního a turistického potenciálu území – krajinný ráz, geologické útvary, dřevinná vegetace, nedřevní produkty z lesa, vodní prvky v krajině a další
 • Rekreační a turistické využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí (voda, ovzduší, odpady..)
 • Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti čerpání dotací
 • Poškozování částí přírody rekreačním využíváním – příklady řešení, zkušenosti, dobré praxe z České republiky i zahraničí 
 • Environmentální vzdělávání
 • Nové trendy v oblasti rekreačního využívání krajiny (nové druhy sportů, minimalizace vlivů na životní prostředí, nové technologie..)
 • Výsledky výzkumů v oblasti rekreačního využívání krajinného prostoru


Přehled důležitých termínů (předběžný)

 • Zaslání abstraktu příspěvku do 4. března 2018
 • Zaslání informace o akceptaci příspěvku k přednesu/uvedení ve sborníku do 12. března 2018
 • Zaplacení sníženého vložného do 19. března 2018
 • Zaslání plné verze příspěvku do sborníku do 9. dubna 2018
 • Zaslání přihlášky do 23. dubna 2018
 • II. cirkulář s podrobným programem konference 25. dubna 2018
 • Zaplacení zvýšeného vložného do 27. dubna 2018

Další informace najdete zde