Memorandum o spolupráci a založení společné platformy pro městské cyklisty a cykloturisty, cyklistické NNO a zástupce cykloprůmyslu v ČR iniciovala Nadace Partnerství ve spolupráci s dalšími partnery.

„Česko nemá adekvátní zastoupení v Evropské cyklistické federaci (ECF), která sdružuje na 70 členských organizací a zastupuje zájmy 0,5 milionu uživatelů kol především v Evropě. Je tedy na čase, aby i v Česku vznikla členská organizace sdružující aktivity spolků jako Brno na kole, Prahou na kole, Město na kole (Pardubice), pražský Auto*Mat, Cyklisté Liberecka, Hradecká stezka, ČeMBA a dalších.“
 
Daniel Mourek, koordinátor mezinárodních projektů Nadace Partnerství a viceprezident Evropské cyklistické federace

Cílem budoucí cyklofederace je především lobbying ve prospěch konkrétních uživatelů kol na národní a evropské úrovni, realizace kampaní a programů typu Do práce na kole, Bezpečné cesty do škol, Cesty městy, Nakupuj na kole, podpora využívání nákladních kol ve městech stejně jako jednorázových akcí typu městských cyklojízd či podpora cyklokultury (např. komunitních dílen a kaváren BajkAzyl). Společnou aktivitou bude i pořádání pravidelných konferencí a workshopů, stejně jako exkurzí např. do sousední Vídně.

První setkání národní cyklofederaci přijel podpořit i ředitel obdobné rakouské cyklofederace RadLobby, Alec Hager. Ten ve své prezentaci ukázal model fungování členské cyklistické federace založené na městských a krajských cykloorganizacích a model fungování spolupráce s cykloprůmyslem pod hlavičkou Cykloambasády.

Text memoranda ke stažení
 

Které organizace podepsaly memorandum?