Trasa, co protíná 3 země

Již mnoho let vyhlašuje renomovaná porota jako součást nizozemského veletrhu cykloturistiky „Fiets en Wandelbeurs“ nejlepší cyklotrasu Evropy. Vybírá přitom pouze z cyklotras, které byly realizovány v uplynulých dvou letech. Porota ocenila v letošní soutěži různorodou cyklotrasu vedoucí rozmanitou přírodou a krajinou propojující historická města a okouzlující vesnice.Je těžko pochopitelné, že v roce 1989 bylo toto území odděleno ostnatým drátem a strážními věžemi. O to je pozoruhodnější podniknuté úsilí, které vedlo k přeměně pohraničního pásma v cyklistické eldorádo,říká předseda poroty a známý cyklistický novinář Bert Sitters.

Vítězná cyklostezka

Česko-rakousko-slovenský úsek Stezky železné opony – EuroVelo 13 začíná v dvouměstí České Velenice/Gmünd a pravidelně kličkuje mezi územím obou států jižními Čechami a jižní Moravou a rakouskými regiony Wald- a Weinviertel až do Bratislavy.Nabízí fascinující putování historií a kulturou všech tří zemí a jejich přírodními atrakcemi. Návštěvníky stezka mimo jiné provede malebnými městečky, ukáže ojedinělou architekturu, přeshraniční Národní park Podyjí/Thayatal či UNESCO památku Lednicko-Valtický areál.

Nominované cyklostezky

Česko-rakousko-slovenský úsek Stezky železné opony – EuroVelo 13 se prosadil v konkurenci např. nizozemské Stezky na pobřeží Severního moře, Oranžské cyklostezky či Stezky kolem Zuiderzee rovněž v Nizozemsku. Cílem této iniciativy je podpora a propagace atraktivních cyklotras v Nizozemsku a v zahraničí.
 
Stezka železné opony – EuroVelo 13, kterou v Česku rozvíjí naše dceřiná společnost Partnerství, o.p.s. Ve spolupráci s partnery z řad příhraničních krajů, obcí a destinačních společností, získala v dubnu 2019 i prestižní certifikát Rady Evropy „Evropská kulturní stezka“. Vedle světoznámé Svatojakubské poutní stezky získalo toto zařazení dalších 33 evropských kulturních stezek.