Nechceme, aby česká krajina připomínala zanedbanou polopoušť.