Vaším cílem je podnítit v dalších letech výsadbu 10 milionů stromů. Je to reálný cíl? 

Ano, v naší kampani www.sazimebudoucnost.cz chceme za každého obyvatele, lépe řečeno s každým občanem naší vlasti, vysadit strom. A to mimo les (!), kde se ročně sází několik desítek milionů mladých stromků v rámci standardních lesnických postupů. Reálnost tohoto cíle jsme ověřovali na společném workshopu s institucemi, odborníky a ministrem životního prostředí na začátku dubna tohoto roku. Zpětná vazba je, že v horizontu 5–10 let to možné je i za současných dost nepříznivých podmínek. A ty se musejí změnit!

Jak má program prakticky fungovat?

Hlavní idea kampaně „Sázíme budoucnost“ vychází z pozitivní zkušenosti loňského programu Stromy svobody, ve kterém jsme stavěli na propojení sto let historie republiky se stromy. Ověřili jsme si, jak je tato vazba silná a jakou má podporu veřejnosti. 

Chceme iniciovat hnutí za změnu krajiny a měst – propojit co nejvíce lidí, organizací, měst a obcí, které už stromy sázejí a tyto výsadby jednoduše evidovat pomocí interaktivní mapy, do které si každý může zanést svoje výsadby podobně, jako jsme to dělali na www.stromysvobody.cz. Dále chceme přes portál www.sazimebudoucnost.cz propojovat ty, kteří stromy chtějí sázet, ale nevědí kde a jak, s těmi, kteří potřebují dobrovolníky a pomoc. Budeme pomáhat hlavně metodicky při hledání vhodných pozemků a získávat na výsadby peníze – od individuálních dárců, od firem i z dotací. Chceme zapojení umožnit i těm, kteří sami nemají čas sázet, ale považují to za smysluplné a chtějí přispět.

Předpokládám, že vysazením stromů to ale neskončí… 

Přesně tak. Je důležité si uvědomit, že úspěch každé výsadby stojí a padá s dlouhodobou péčí. Zvlášť při aktuálním srážkovém deficitu se stromy neobejdou bez pravidelné zálivky a péče po dobu zhruba pěti let. A to bez peněz a podpory nejde – nestačí tedy jen zajistit finance na pořízení sazenic a dobrovolníky s instruktáží na výsadby. Musíme mít prostředky pro následnou péči, aby celé úsilí nebylo zbytečné a ve výsledku nevedlo k demotivaci. 

Jak se zájemci o pomoc dozví, kam, jak a jaké ideálně stromy by měli sázet?

Období vhodné pro výsadbu stromů je omezené. Nejlepší je podzim – měsíce říjen a listopad – ale sázet se dá i na jaře, před olistěním, pokud budeme stromy dostatečně zalévat. Sázet je třeba stromy, které nejlépe odpovídají přírodním podmínkám lokality a mají největší šanci na přežití. Místní organizátoři to většinou vědí nebo vědí, na koho se mají obrátit (např. Agentura ochrany přírody a krajiny mimo obce nebo místní správci zeleně ve městech).

Chceme portál www.sazimebudoucnost.cz i s mapou pro registraci výsadeb spustit ideálně před prázdninami, aby se na něm podzimní výsadby mohly včas evidovat a každý si mohl najít příležitost zapojit se do výsadeb blízko bydliště. Do té doby máme před sebou hodně práce v oslovování všech partnerů, od měst a obcí, přes ministerstva a státní instituce až po firmy, univerzity a odborné asociace. Musíme na to celé sehnat peníze. Jak na samotné výsadby a péči o stromy, tak na celou koordinaci a komunikační část kampaně.

Co už víme určitě, je termín celonárodního happeningu – výsadby aleje svobody k 30. výročí sametové revoluce v sobotu 16. listopadu. Tuto tradici jsme zahájili vloni pod Řípem a budeme v ní pokračovat každý rok v jiné obci, která dokáže najít vhodné pozemky a zaručí následnou péči o stromy. 

Co je teď z hlediska běžného občana možné dělat, než se podaří zmíněné věci vyřešit?

V této chvíli nám nejvíc pomůžete tím, že přispějete finančně nebo materiálně k nastartování kampaně.

Za časopis Příroda se ptal Marek Telička. Celý rozhovor najdete v aktuální čísle časopisu.