Internetové hlasování o Evropský strom roku v únoru každoročně pořádá organizace Environmental Partnership Association (EPA), jejímž členem je i Nadace Partnerství.
První evropské hlasování se uskutečnilo v roce 2011, od té doby se počet zapojených zemí navýšil z pěti na patnáct

Českou republiku v evropské soutěži reprezentuje vítěz celostátní ankety Strom roku. Internetové hlasování probíhá po celý únor na www.evropskystromroku.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se koná v Bruselu

Od vzniku soutěže se do hlasování zapojilo přibližně 2 miliony lidí, a tak se daří naplnit cíl Evropského stromu roku: upozornit na staré stromy jako přírodní a kulturní evropské dědictví.

www.treeoftheyear.org