Protože chceme motivovat místní komunity, aby uspořádaly vlastní výsadbu, nabízíme ve spolupráci s firmou Arboeko první stovce zájemců zdarma zapěstovanou sazenici lípy srdčité o výšce 3,5 metru. Podmínkou je výsadba lípy v termínu od 20. do 28. října 2018 za účasti veřejnosti. Další způsob, jak získat finance na výsadbu je využití příležitosti připojit se k naší spojenecké crowdfundingové sbírce. Je to ideální řešení, pokud budete chtít sázet větší množství stromů – například do aleje nebo sadu.

Zapojit se můžete i do péče o historické Stromy svobody. Pokud znáte Strom svobody, který ještě není památným stromem, podejte návrh na jeho ochranu příslušnému orgánu ochrany přírody. Majitelé stromů zase mohou potřebný strom  přihlásit k ošetření.  O odborné ošetření se sponzorsky postarají více než dvě desítky námi ověřených arboristů. 

Žádost lze podat do 15. února prostřednictvím formuláře na www.stromysvobody.cz, kde naleznete i formulář na přihlášení výsadby nových stromů.