Připomeňme si demokratické hodnoty, na kterých naše země stojí a oslavme místo, kde můžeme žít. Místo, o nějž bychom měli pečovat podobně jako o nově vysazené stromy, aby se u nich mohly scházet i další generace. 
 

K oslavám 100. výročí vzniku Československa, které se uskuteční v roce 2018, pořádá Nadace Partnerství  roční kampaň Stromy svobody 1918-2018. Jejím cílem je s pomocí veřejnosti najít a zmapovat příběhy stromů, které obyvatelé vysadili na počest republiky a jako připomínku svobody a demokracie.

Kampaň je součástí našeho dlouhodobého úsilí o posílení a role občanské společnosti a změně hodnot občanů směrem k větší odpovědnosti za budoucnost.

Více na: www.stromysvobody.cz