530 jelenů

Společný zelený krok chce pivovarnická společnost udělat díky své nové, plně recyklovatelné lahvi. Ta ročně odlehčí přírodu o více než 100 tun odpadu. Věděli jste, že tolik váží například 530 jelenů lesních? Toto symbolické číslo tvoří právě počet kusů limitované edice triček, které vznikly ve spolupráci s designéry Patrikem Antczakem a Simonou Machalovou. Z výnosu jejich prodeje Nadace Partnerství podpoří vybrané lokality, ve kterých se uskuteční výsadba stromů.

Hlavním cílem partnerství pro výsadbu stromů je podpora návratu funkční zeleně do sídel a otevřené krajiny, zejména v lokalitách, kde zelená infrastruktura chybí nebo je narušena. Důležitou součástí projektu je zapojení lidí do plánování, výsadby i péče o stromy. Strom je symbolem sounáležitosti mezi lidmi a přírodou. Zároveň je výsadba stromů konkrétním a užitečným opatřením, jak udělat krajinu krásnější, pestřejší a odolnější vůči důsledkům změny klimatu.