Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Akreditovaný kurz: zapojení veřejnosti (územní, strategické plánování a regionální rozvoj)

Nadace Partnerství a Fakulta architektury ČVUT vás srdečně zvou na akreditovaný kurz nazvaný Využití participace veřejnosti v praxi územního plánování...
Nadace Partnerství a Fakulta architektury ČVUT vás srdečně zvou na akreditovaný kurz nazvaný


Využití participace veřejnosti v praxi územního plánování, územního a regionálního rozvoje

 
Pro koho je kurz určený?

Úředníkům místních, statutárních a krajských samospráv, pracovníkům v nestátním neziskovém sektoru a všem dalším zájemcům (odborníkům i laikům).

Kurz je vhodný pro pracovníky, kteří se na různých pozicích věnují:
 • přípravě a realizaci konkrétních projektů výstavby a úprav veřejných budov a prostranství (školy, hřiště, sportoviště, parky, komunikace)
 • projednávání a schvalování projektů staveb a úprav s významným dopadem na veřejný prostor (velkým stavebním záměrům soukromého investora)
 • přípravě, pořizování a projednávání územních a strategických plánů a dalších koncepčních dokumentů týkajících se místního a regionálního rozvoje

Účastník získá
 • základní přehled o možnostech zapojení veřejnosti do plánování v České republice
 • dobrou orientaci v dané problematice
 • schopnost v případě potřeby vhodně reagovat na aktuální situaci nebo problém
 • schopnost samostatně vypracovat komplexní návrh programu a požadavků na zapojení veřejnosti pro konkrétní projekt

Rozsah a průběh kurzu
 • 32 hodin – tzn. 4 dny
 • mezi oběma částmi je pauza 14 dní, aby měl účastník dostatek času pro práci na konkrétním zadání
 • výuka je rovnoměrně rozdělena na teoretickou průpravu s přednáškami a praktickou část, kde si účastník procvičí získané vědomosti na konkrétním příkladu ze své praxe
 • podrobný program obdrží účastníci po zaslání závazné přihlášky 
 
Odborní garanti
Odborní kvalifikovaní lektoři z ČVUT v Praze a Nadace Partnerství, kteří mají praxi v oblasti participace veřejnosti z domova i zahraničí.
 • Ing. arch. Petr Klápště, FA ČVUT
 • Mgr. Martin Nawrath, Nadace Partnerství
 
Místo a termín konání kurzu

Praha   (budova Fakulty architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha)
 • I. část  20. – 23. 1. 2014 (středa, čtvrtek)
 • II. část 5. - 6. 2. 2014 (středa, čtvrtek)

Cena
 • za celý kurz: 4 600 Kč bez DPH (nezahrnuje ubytování a stravu)
 
Termíny přihlášení a platby
 • do 10. 1. 2014: poslání závazné elektronické přihlášky
 • do 17. 1. 2013: doručení písemné přihlášky poštou nebo osobně


Přihlášku naleznete níže v uvedené příloze
Elektronické doručení: na e-mail macoumil@fa.cvut.cz

Kontaktní osoba:
Ing. arch. Milan Macoun, Fakulta architektury ČVUT
Těšíme se na vaši účast!