Grantový program Na zelenou

Grantová výzva Na zelenou pro rok 2017 nebude  vyhlášena. Děláme vše pro to, abychom počátkem roku 2018 mohli program obnovit v jeho původním rozsahu. 

Pokud vám záleží na bezpečí dětí v okolí vaší školy, podívejte se také na nabídku realizace projektu Bezpečné cesty do školy ušitého na míru podle potřeb vašeho města nebo obce.


O programu

V grantovém programu Na zelenou hrají klíčovou roli samotné děti.

Je postaven tak, že se mohou účastnit veškerých jeho aktivit, včetně těch odborných. Cílem je školáky seznámit s bezpečností silničního provozu způsobem, který je motivuje k většímu zájmu o veřejné záležitosti.

Program Na zelenou je navíc velmi flexibilní. Přidělené peníze putují jak na povinné odborné výstupy, tak na volitelné aktivity a pořízení vybavení na podporu šetrné dopravy (přístřešky na kola, cyklistické vybavení atd.), které školy mohou realizovat podle svých potřeb.
 

Co všechno děti zažijí

Pod vedením svých pedagogů a aktivních rodičů děti nejprve zmapují nebezpečná místa na cestě do školy. Na základě této mapy dopravní projektant vypracuje dopravní studii s návrhy konkrétních opatření. V závěru projektu pak děti studii slavnostně předají zástupcům své obce, která ji využije jako jednoho z podkladů pro realizaci navržených opatření.

 
Součástí školního projektu je i návrh školního plánu mobility. Jedná se o strategický dokument, jehož významnou součástí je dlouhodobý plán aktivit a opatření vedoucích k podpoře zdravého způsobu dopravy dětí do a ze školy (pěšky, na kole ...). 


Výstupy školního projektu

 

Pro koho je grant určen?

O podporu mohou žádat vzdělávací zařízení všech typů z celé ČR, například:
 
  • základní školy
  • mateřské školy
  • střední školy
  • dětské domovy
  • zájmové kroužky pro děti
  
 
Od spuštění programu v roce 2007 bylo grantovou formou podpořeno 89 projektů v celkové částce 6,4 milionu korun. Bližší infromace naleznete v internetové databázi školních projektů.

 

Partneři 

    logo-MSMT_big.jpglogo-MD_big.jpg
 

Díky vám se naše děti cítí bezpečněji. Děkujeme!

 

Užitečné odkazy:

Databáze podpořených projektů od roku 2007
Seznam doporučených projektantů
Co jsou plány mobility