Kampaň ZOOM – Děti v pohybu již od roku 2002 oslovuje děti i jejich rodiče a snaží se je motivovat k častějšímu využívání šetrné dopravy – chůze, jízda na kole či koloběžce a k odpovědnějšímu chování vůči životnímu prostředí. Kampaň je určená pro děti ve věku 4–12  let a mohou se tedy do ní zapojit mateřské školy a žáci prvního až pátého ročníku základních škol. V České Republice koordinuje tuto kampaň Nadace Partnerství a zapojilo se do ní 9 českých škol v 8 lokalitách. Tyto školy jsou zároveň v grantovém programu Nadace Partnerství Na zelenou. Hlavním evropským koordinátorem je Climate Alliance.

Kampaň na zapojených školách probíhá od jara do podzimu a jejím vyvrcholením je tzv. týden aktivit, během kterého děti sbírají zelené stopy. Za každou cestu do školy nebo ze školy absolvovanou pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou získá dítě jednu zelenou stopu. Sběrem zelených stop si děti uvědomí, jak mohou ovlivnit životního prostředí a co mohou pro jeho ochranu udělat. Sběr zelených stop je doplňován mnoha dalšími doprovodnými aktivitami, např. pěšibus (skupina dětí, která jde do/ze školy a je doprovázeny rodiči či staršími žáky), zpracování témat dle pracovních listů (Jaké máme dopravní prostředky? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Cesta do školy v různých koutech světa, Dlouhá cesta pomerančové šťávy a Co slyšíš? Poslechová procházka), besedy, exkurze, počítání dopravních prostředků nebo nácviky přecházení nebezpečné křižovatky.

Děti zapojených škol nasbíraly během kampaně celkem 10 881 zelených stop. Tyto zelené stopy byly sečteny nejprve v rámci školy, poté za všechny zapojené školy v ČR a nakonec budou sečteny i na celoevropské úrovni (více na evropských stránkách kampaně www.zoom-kidsforclimate.eu/home.html). V prosinci 2015 budou všechny zelené stopy symbolicky předány účastníkům Světového klimatického summitu, který se bude konat v Paříži od 30. listopadu do 11. prosince 2015. Sbíráním zelených stop a svou aktivní účastí v kampani ukazují děti z celé Evropy dospělým, co konkrétního dělají pro ochranu klimatu a životního prostředí.


Kontakt:
Radek Patrný – koordinátor programu, Nadace Partnerství, 774 676 139, radek.patrny@nap.cz
 
Více informací a příklady dalších aktivit najdete na www.nadacepartnerstvi.cz/ZOOM-Deti-v-pohybu
Více informací o programu Na zelenou najdete na www.nazelenou.cz