V osmi městech se žáci rozhodli zvýšit bezpečnost na svých cestách do školy. Vlastními silami zmapovali všechny nebezpečné dopravní situace, se kterými se denně potkávají. V rámci grantového programu Na zelenou Nadace Partnerství, jehož generálním partnerem je společnost AXA, žáci vypracovali školní mapy, které v průběhu června předali dopravním projektantům, kteří v průběhu prázdnin vypracují odbornou dopravní studii s konkrétními návrhy dopravních opatření. Děti své cesty do a ze školy velmi důvěrně znají. Právě proto mají v projektu nezastupitelnou roli a perfektně zvládají úlohu dopravního auditora. Upozorňují často i na taková riziková místa, která by profesionálům jinak unikla. Příklad vypracované školní mapy naleznete v příloze.

Na podzim pak žáci předají dopravní studie starostům s žádostí o uskutečnění požadovaných změn. Program provází také mnohé doprovodné aktivity, které se uskutečňují během kampaně ZOOM – Děti v Pohybu s cílem motivovat děti i jejich rodiče k častějšímu využívání dopravy šetrnější k životnímu prostředí. 
 

V roce 2015 získaly grant tyto školy: 

ZŠ Kamenická, Děčín
ZŠ Hornická, Chomutov
Soukromá ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL, Litoměřice
EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií, Poděbrady
ZŠ Přimda (okres Tachov)
ZŠ Řevnice
ZŠ Votice 
ZŠ J. V. Sládka Zbiroh (okres Rokycany)

 

Jak školy se svými žáky prožívaly průběh svých projektů?

Dotazníkové šetření vzbudilo velký zájem mezi studenty i rodiči, jelikož v mapách velmi často upozorňovali i na další dopravně kritická místa v Poděbradech. Je vidět, že je tato problematika aktuální a řešení současné dopravně bezpečnostní situace je nutné.“ 
PhDr. Dagmar Lukavcová, zástupkyně ředitele EKO Gymnázia a Střední odborné školy
Multimediálních studií v Poděbradech
 
„Hlavním účelem projektu je vypracování dopravní studie ke zlepšení bezpečnosti chodců v Řevnicích. Škola v tomto projektu zatím odvedla velký kus práce díky zapojení žáků a rodičů do dotazníkového šetření a dalších aktivit, jako například "Sčítání aut". Výsledky umožnily zmapovat problematická místa ve městě a věřím, že budou mít též význam při rozhodování na radnici, jakým způsobem dopravu v Řevnicích usměrňovat.“
Radka Šerclová, koordinátorka školního projektu ZŠ Řevnice
 

Jak vypadají dopravní problémy, se kterými se žáci docházející do školy potýkají?

Alena Jiravská, koordinátorka školního projektu v Chomutově, popisuje dopravní situaci: „Z dotazníkového šetření vyplývá, že největší nebezpečí pociťují žáci na přechodu před školou v ulici Hornická, kde auta jezdí rychle hlavně v odpoledních hodinách při odchodu ze školy. Řidiči značku Pozor,děti! nerepektují, proto preferujeme omezení rychlosti na 30 km/hod.“  Situaci při vytváření třídní mapy výstižně vyjádřil třeťáček Lukáš: "U školy jel pán, nebrzdil a málem mě přejel!". Podobná situace je v souběžné Bezručově ulici. Chodník, vedoucí od školy k Bezručově ulici, ústí mimo přechod pro chodce a svádí tak děti k přecházení rušné vozovky mimo přechod. „Bylo bychom rádi, kdyby se podařilo prosadit proměnu vyšlapané cestičky spojující oba přechody v chodník,“ pokračuje vysvětluje koordinátorka školního projektu Alena Jiravská. „Ani přechod sám není příliš bezpečný. Autobusy zastavující na zastávce u Penny Marketu stojí zadní částí těsně za přechodem pro chodce, nebo do značeného přechodu zasahují. Cestující – tedy i naši žáci – často přechází těsně za stojícím autobusem a nevidí protijedoucí auta. Zrovna tak řidiči nevidí děti, které se objeví za autobusem,“ uzavírá Alena Jiravská. Jinou nebezpečnou situaci popsal Pavel, žák čtvrté třídy: „Jedno auto u přechodu zastavilo, druhé ho objelo a málem mě srazilo. Brzdy bylo slyšet až ve škole.“
 

Jaká je spolupráce škol s dopravními projektanty?

„Velmi si vážíme spolupráce s panem Ing. V. Budinským, který město Litoměřice a řadu problémových míst dobře zná, neboť již v minulosti pro město zpracovával obdobné studie. Jsme rádi, že se veřejnost více zapojí do navrhování možností, jak zlepšit dopravu ve městě.“
Ing. Venuše Brunclíková, vedoucí odboru územního rozvoje města Litoměřice
 

Jaké doprovodné aktivity ve školách probíhají?

Například v Řevnicích dosahuje dovážení dětí auty velmi vysoké míry, proto ZŠ Řevnice plánuje v rámci svého školního projektu velké množství doprovodných aktivit – např. tzv. pěšibus (skupina dětí, které jdou do školy pěšky, doprovázené dvěma rodiči), dny bez aut nebo piknik pro pěší a cyklisty. Celkovým cílem je snaha o změnu dopravního chování jak dětí ZŠ, tak jejich rodičů.
 

A jak by se do školy dopravovaly nejraději samy děti?

"Do školy bych rád jezdil autem, ale z důvodu nízkého věku nemohu,"  
"Nejradši bych do školy jezdila na koni, ale nemám žádného."
 
 
Cílem grantového programu Na zelenou vyhlašovaný Nadací Partnerství je však nejen zlepšit dopravní situaci v okolí jednotlivých škol, ale hlavně motivovat děti k zájmu o veřejné záležitosti. Žáci se účastní všech aktivit nutných ke zvýšení bezpečnosti v okolí školy – sbírají data pro studii, besedují s odborníky a policisty, mapu nebezpečných míst osobně předávají vedení obce. Chceme totiž, aby pochopili, že spoustu věcí mohou samy ovlivnit.
 
Hlavním partnerem Na zelenou je společnost AXA. „Na grantovém programu spolupracujeme s Nadací Partnerství již od prvního ročníku. Těší nás, že o program je mezi školami stále větší zájem a že se s naším přispěním podařilo zvýšit bezpečnost cesty do školy řadě dětí napříč Českou republikou,“ uvádí Karel Žyla, manažer PR a interní komunikace finanční skupiny AXA. 


Více informací o projektu Na zelenou: www.nazelenou.cz
Více fotografií naleznete na FB Nadace Partnerství