Aktuálně

Zvene Vás na veřejné setkání k projektu (pozvánka ke stažení

termín: úterý 10.listopadu 2015, 17:00
místo: jídelna ZŠ Družstevní, Pardubice-Polabiny


Základní informace

Projekt se snaží o zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí zapojených škol. Žáci i rodiče mají možnost aktivně se zapojit do identifikace míst, kde se děti na své cestě do školy necítí bezpečně. Získané údaje pak slouží jako podklad pro vypracování návrhu a následnou realizaci opatření pro snížení dopravních rizik. Bezpečnější a příjemnější prostředí pak obvykle motivuje rodiče k větší ochotě dovolit dětem dopravovat se do školy pěšky, na kole nebo koloběžce - zkrátka šetrnými způsoby dopravy.

Projekt Bezpečné cesty do školy představuje příležitost pro následné vypracování Školního plánu mobility (ŠPM) a vytvoření podmínek pro jeho funkčnost v dlouhodobém horizontu. Dobře navržený ŠPM přispívá významnou měrou k zvýšení bezpečnosti dětí a k celkovému zklidnění dopravy v okolí školy. Do tvorby ŠPM jsou aktivně zapojeni žáci, rodiče, učitelé i zástupci místní samosprávy a dopravní experti. 

Prezentace z první schůzky pracovní skupiny ke stažení zde

 

Pro školní koordinátory

Dotazníkový průzkum:


Školní plán mobility:


Doprovodné aktivity: tipy a příklady
 

Dotazníkový průzkum

Na přelomu května a června probíhal na zúčastněných školách dotazníkový průzkum spojený s identifikací míst, které žáci při své cestě do školy vnímají jako rizikové. 
   
Mapa rizikových míst 
mapa-legenda-(2).jpgOdkud a jakým způsobem se žáci dopravují do školy Kompletní výsledky dotazníkového průzkumu ke stažení zde.