Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Děti se seznámily s projekty na téma udržitelná doprava

Co se skrývá pod pojmem bezpečná cesta do školy, mobilita a udržitelná doprava, to se dozvěděli žáci 5. tříd ze čtyř brněnských škol.
Nadace Partnerství  s Centrem dopravního výzkumu a Magistrátem města Brna společně připravili seminář, na kterém učitelé s dětmi dostali nabídku zapojit se do několika projektů, které spojuje téma udržitelné dopravy. 

Podněty k úpravám nebezpečných míst v okolí školy a zlepšení bezpečnosti dětí připravuje projekt brněnské Nadace Partnerství pod názvem „Bezpečné cesty do školy“, které představil Petr Šmíd z Nadace Partnerství. Jednotlivé projekty Bezpečných cest do škol jsou založeny na práci s dětmi, které samy vytvoří zjednodušený bezpečnostní audit okolí jejich školy. Na jeho základě pak odborník zpracovává dopravní studii ve spolupráci s obcí. Děti se tímto způsobem také naučí spolupracovat s obcí, dopravními odborníky a policií a učitelé získají nové praktické podněty do výuky.

Centrum dopravního výzkumu zpracovalo metodiky pro výuku udržitelné dopravy pro základní a střední školy. Celkem šest témat pro výuku včetně pracovních listů s připravenými testy i dlouhodobé projekty pro samostatnou práci dětí a studentů představila manažerka projektu Eva Gelová. Další způsob, jak hravou formou zapojit výuku silničních pravidel do vyučování, představila Zuzana Strnadová z Centra dopravního výzkumu. Metoda LARP (Live Action Role Playing) dává šanci vyzkoušet to, s čím se děti v životě zatím nemohly setkat, jako například s dopravní nehodou. Pro mladší děti je určená hra „Oblékáme hada Edu“, která hravou formou motivuje děti od 4 do 12 let, jejich rodiče i učitele k cestování do školy aktivním a udržitelným způsobem (tedy pěšky, na kole, koloběžce, veřejnou dopravou či formou spolujízdy několika dětí vozidlem jednoho z rodičů).

Setkání proběhlo s přispěním Magistrátu města Brna, který pro akci poskytl i nádherné prostory sálu zastupitelstva na brněnské radnici. Iva Machalová z odboru dopravy potom všechny pozvala na večerní veřejnou besedu od 17 hodin, kde se budou diskutovat výstupy průzkumu spojeného s tvorbou pocitových map. Sběr podnětů k úpravám byl spojený s prezentací dánské výstavy „Města s dobrou adresou“, kterou hostilo Brno od 30. září do 8. října tohoto roku.