Připojit se může každý, stačí přesvědčit kolegy v práci a sestavit dvou až pětičlenný tým. O ceny se soutěží v kategoriích týmů a jednotlivců, u kterých se hodnotí pravidelnost jízd a překonaná vzdálenost. Také firmy mohou soutěžit, a to o titul Cyklozaměstnavatel roku. Získá ho ta firma, která má nejpříznivější podmínky pro dojíždění na kole. Zpestřením jsou kreativní kategorie, kam posílají účastníci kampaně nápaditě ztvárněné postřehy z cest na kole, například prostřednictvím videí, fotek nebo textů.

 

Kampaň je inspirovaná úspěchem obdobných kampaní realizovaných v Rakousku, Německu, Velké Británi, Dánsku či Maďarsku.
 

Ať už jste zaměstnancem nebo vedoucím jakéhokoli podniku (soukromého, veřejného, komerčního nebo neziskového), je to kampaň pro Vás! 

Podívejte se na www.dopracenakole.net
 

Oficiální spot pro rok 2016