V prvním ročníku české ankety inspirované podobným průzkumem, který pravidelně probíhá v Německu, mohli odpovídat pouze účastníci kampaně Do práce na kole. Na stupnici od jedné do šesti hodnotili respondenti města zapojená do kampaně Do práce na kole a do celkového hodnocení se dostala jen ta, kde odpovědělo více jak pětadvacet lidí.
Otázky byly rozděleny do čtyř hlavních bloků týkajících se stavu cyklodopravy, bezpečnosti cyklistů, komfortu na cyklostezkách a stavu infrastruktury. Výsledná známka je pak průměrem známek za jednotlivé bloky.Cyklobarometr-2016_infografika-01-01-01-01_resize.jpg


 
 


Vítězný Hradec Králové obdržel výslednou známku 2,75, díky čemuž získá od Nadace Partnerství sčítání cyklistů pomocí elektronických sčítačů Eco-counter na tři měsíce zdarma. Až za ním pak následují se shodnou výslednou známkou 2,85 Pardubice a Otrokovice. Na opačném konci pořadí se nachází severočeské duo Liberec, s výslednou známkou 3,76, a Ústí nad Labem s jednoznačně nejhorším výsledkem – 4,25. Radovat se nemohou ani v moravské a pražské metropoli. Třetí místo od konce pro Brno ani čtvrté pro Prahu ale bohužel odráží aktuální stav cyklodopravy v obou městech.


„Za to, jakým dojmem město působí, mohou nejen specializovaná opatření pro cyklisty, ale také například množství tranzitní dopravy, velikost města a kvalita veřejné dopravy. Město se chová jako organismus, kde by jednotlivé druhy dopravy měly být v rovnováze, včetně dopravy cyklistické.“
Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu