Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Konference Město pod pokličkou 2014 aneb Vaříme veřejný prostor podle osvědčených receptů

V úterý 9. prosince proběhla v sídle Nadace Partnerství konference Město pod pokličkou 2014 pod záštitou České komory architektů a Ministerstva pro místní rozvoj.
Konference se zúčastnilo více jak šedesát zástupců veřejné správy, kteří mají v kompetenci plánování a realizaci veřejných prostranství, dále architekti a urbanisti. Další desítka účastníků mohla sledovat konferenci online přes webinář.

Jakým způsobem plánovat a realizovat kvalitní veřejná prostranství, která odpovídají požadavkům 21. století?Nejen tuto otázku rozebírali hlavní přednášející z měst Plzně, Pardubic a Prahy, ve kterých již usilují o koncepční rozvoj veřejných prostranství. Odpolední blok konference byl věnován problematice ukotvení veřejných prostranství v české legislativě a souvisejících dokumentech prezentovanou zástupci Ústavu územního rozvoje a Ministerstva pro místní rozvoj. Během konference nechyběly ani společné diskuzní formáty, které vedly k rozebírání tématu občanské participace v otázkách veřejných prostranství, špatného sjednocování účelu a funkce veřejného prostranství nebo komplikovaných vztahů aktérů a organizací ve veřejném prostoru.
 
Prezentace přednášejících k dispozici ke stažení:

PARDUBICE / Systém veřejných prostranství jako východisko koncepce územního plánu                 
(Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí Odboru hlavního architekta, Pardubice, Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.)

PLZEŇ / Metodika, generel a standardy pro přístup k veřejným prostranstvím v Plzni
 (Ing. Irena Vostracká, Ing. Markéta Stuchlová, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, p.o., Ing. arch. Robert Sedlák, Partnerství, o.p.s.)

PRAHA / Veřejná prostranství jako nedílná součást struktury města v pojetí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (Ing. arch. Michal Leňo, Ing. arch. Jan Kadlas, MgA. Marek Kundrata, Ing. arch. Filip Tittl, Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy)

Ústav územního rozvoje / Veřejná prostranství a legislativa (Ing. arch. Naděžda Rozmanová)

Ministerstvo pro místní rozvoj / Politika architektury a stavební kultury ČR (Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.)----------------------------------------