Ve čtvrtek 30. května jsme u nás v Otevřené zahradě uspořádali mezioborovou konferenci Město pod pokličkou. Názvem Město pod pokličkou jsme chtěli poukázat na to, že město není hotovým produktem, ale je na něj třeba neustále hledat nové recepty. Obyvatelnost města a kvalita jeho veřejného prostoru není záležitostí jedné profese - pouze odborníků nebo jen politiků nebo aktivních občanů. Uživateli a klienty jsme všichni. 

 

Prezentace přednášejících
(ke stažení níže, odkaz na příspěvek M. Klody v textu)

 
  • Sociologický pohled: Lucie Galčanová (FSS MU):  Městský prostor pro všechny?
  • Environmentální pohled: Jan Labohý (Ekologický institut Veronica): Města ve věku změny klimatu
  • Manažerský pohled: Tomáš Ctibor (zkušenost architekta a developera): Krize jako příležitost 
  • Pohled samosprávy: Jan Sponar (investiční technik z brněnské části Nový Lískovec): Přeměna brněnského sídliště v domov 
  • Aktivistický pohled: Milota Sidorová (jedna z vedoucích osobností platformy reSITE): City branding - komunikace a spolupráce
 
Přednášející hosté napříč obory se shodli, že v současné době musí mít města mnohem přesnější a reálnější strategii. A nejen to – pokud chtějí obstát v ekonomické, ekologické i sociální oblasti, před svými obyvateli i okolním světem, potřebují tuto strategii také participativně vytvářet a aktivně prosazovat. 
 
„Dnes už není prostor říkat: takto se chová veřejný sektor, takto soukromý investor a tak veřejnost, ale je potřeba vzájemné prostupnosti a spolupráce. Je potřeba eliminovat ztrátu energie ve vzájemných soubojích,“ řekl na konferenci Tomáš Ctibor, člen pražské Metropolitní ozvučné desky a čerstvý zástupce ředitele Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.


Co zaznělo na konferenci (ochutnávka z dobrých receptů)

 
Hledejme akupunkturní řešení – začněme léčit drobnými zásahy namísto megalomanských projektů (na které nemáme peníze) / Tomáš Ctibor
Chytrá města neutrácejí peníze, ale investují. Například v energetice (výroba tepla, el. energie). Investování do svých projektů nabízejí i svým obyvatelům. / Jan Labohý
V čem spočívá kvalita života ve městě? Neznamená pro všechny to stejné, ale nejčastěji toto: pocit sounáležitosti, blízkost přátel a snadná dostupnost všeho, co potřebují / závěr z panelové diskuze
Nebojme se vstoupit do politiky na lokální úrovni a ovlivňovat dění přímo / častý názor v diskuzi World café
Najít koncensus na řešení je mnohem složitější než pojmenovat problémy / Tomáš Ctibor
 
„ Z rostoucího zájmu o veřejný prostor máme radost. Zároveň si ale v poslední době stále více uvědomujeme, že na veřejný prostor nejde nahlížet izolovaně: předláždit náměstí nestačí. Koncepčně zlepšovat veřejný prostor je možné, pokud toto téma zahrneme do širšího kontextu – od urbanismu, otázek životního prostředí, ekonomie až po chápání změn ve společnosti a umění komunikace. Je třeba hledat nové cesty jak v urbanismu, tak i ve správě města.“ Robert Sedlák, Nadace Partnerství.