Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Konference Třebíči přinesla náměty, jak podpořit mobilitu ve městech

V Třebíči 4. a 5. října 2018 probíhala konference Akademie městské mobility.
Ministerstvo dopravy chce v letech 2019-2020 spolu s dalšími ministerstvy připravit novou vládní strategii městské mobility a již nyní zahájilo sběr podnětů. Mezi první příležitosti patřila i třebíčská konference. Ta nabídla náměty na podporu městské mobility pro novou obecní politickou reprezentaci.

Konference nabídla příklady dobré praxe zpracování plánů udržitelné městské mobility z Třebíče a Litoměřic. András Ekés z Maďarska představil zkušenosti z maďarských měst, které mohou být bližší českému kontextu, kdy publikum zvláště zaujaly příklady práce s dětmi a s výběry projektů. Základem prezentací ale byly praktické příklady nejen úspěchů, ale i dílčích nezdarů a omylů, které nutně provázejí každý dobrý projekt, jako byla například rekonstrukce vídeňské ulice Mariahilfer Strasse.

Setkání přineslo i trojici inspirací pro novou vládní strategii mobility. Jednou z nich by mohl být projektu Partnerství pro městskou mobilitu (PUM), který spolukoordinuje Česká republika. Cennou inspiraci představuje i projektu Strategického rámce Svazu měst a obcí v oblasti Smart City. Ten bude popisovat tzv. chytré služby, tedy ty, které by měl provozovat veřejný sektor na národní, krajské a místní úrovni. V neposlední řadě konference na příkladu tří firemních prezentací ukázala, jak je důležité skloubit zájmy více organizací, například při realizaci terminálu nebo při sdílené ekonomice.

V posledním bloku byly uvedeny zkušenosti z evropského projektu MOVECIT a příklady zapojování veřejnosti do procesu zpracování a realizace plánů udržitelné mobility, včetně těch firemních. Městům byla představená konkrétní  řešení dopravy ve městech, která v rámci toho projektu vznikla. V neposlední řadě byla odhalena komunikační strategie a vizuál kampaně City Changers. Jejím cílem je motivovat občany, aby se aktivně zapojili do procesu změn v oblasti dopravy a mobility ve svém městě.

Pořadatelem konference bylo Ministersvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Asociace měst pro cyklisty a Nadace partnerství. 

Více informací včetně videí a prezentací z konference naleznete na tomto odkazu