Doprava je zásadní a nepostradatelnou součástí města. Potřeba mobility je nutností, zároveň však způsobuje problémy a znehodnocuje životní prostředí měst. Jak naplnit potřeby mobility a zároveň zlepšit obyvatelnost našich měst?

Kdy:12. května 2016 od 9:30 do 15:30 hodin
Kde: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1
 

Během kurzu společně:

  • shrneme aktuální situaci vztahu dopravy a městského prostředí
  • představíme možnosti a přínosy systematického monitoringu cyklistů a pěších
  • zhodnotíme současné možnosti podpory šetrné mobility ve městech  
  • blíže poznáme možnosti a výhody zklidňování dopravy
  • podrobně se podíváme na současné trendy v bezpečnosti silničního provozu 
  • představíme několik inspirační příkladů dobré praxe z měst v ČR i zahraničí

 


Předběžný program:

I. BLOK: MĚSTSKÁ MOBILITA - SITUACE, VÝZVY, NOVÝ PŘÍSTUP

Městská mobilita - aktuální situace a výzvy Daniel Mourek (European Cyclist Federation
Město s dobrou adresou, aneb Plán udržitelné městské mobility "lidskou řečí" Jaroslav Martínek (Asociace cykloměst)
Trendy a přístupy k řešení městské mobility - zkušenosti z realizace plánu udržitelné mobility v Brně  Iva Machalová (magistrát města Brna)
Trendy a  nové přístupy k řešení městské mobility - zkušenosti z města Litoměřice Antonín Tym (město Litoměřice)
 
II. BLOK: MONITORING CYKLISTICKÉ A PĚŠÍ DOPRAVY
Jak na monitoring cyklistické a pěší dopravy Luboš Kala (Nadace Partnerství)
Monitoring cyklistické a pěší dopravy – případová studie Pardubice Vojtěch Jirsa (město Pardubice)
Monitoring cyklistické a pěší dopravy – případové studie ze zahraničí Pete Dunsmoir  (Eco-counter)
 
III. BLOK: BEZPEČNOST - PREVENCE, BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL
Bezpečné cesty do škol – zkušenosti z českých měst Radek Patrný (Nadace Partnerství)
Bezpečné cesty do škol – příklad z obce Kostelní Lhota Tomáš Drobný (obec Kostelní Lhota)
Prevence a zvyšování bezpečnosti v městském prostředí Robert Štastný (Škoda Auto)
Cesty městy – soutěž pro chytrá dopravní řešení slaví jubilejní 15. ročník! Petr Šmíd, Anna Petříková (Nadace Partnerství)
Cesty městy – příklad chytrého dopravního řešení ...

 
REGISTRUJTE SE ZDE