Stále narůstá počet lidí, kteří dávají přednost individuální motorizované dopravě při cestě do práce. Každodenní návyk je těžké měnit; jít příkladem je ještě těžší. Budou veřejné instituce těmi, kdo úspěšně jdou proti proudu a ovlivní dopravní situaci a chování v našich městěch? Projekt MoveCit má za cíl podpořit veřejné instituce v přípravě a realizaci plánu mobility, který pomůže šetřit náklady, zlepšit dopravní dostupnost, snížit zátěž na životní prostředí i zvýšit spokojenost zaměstnanců.
V projektu MoveCit spolupracujeme se zástupci měst, specialisty na udržitelnou mobilitu a regionálními neziskovými organizacemi ze sedmi evropských států (SI, CZ, AT, HU, SK, DE, IT). Do projektu je také zapojených třináct městských institucí z uvedených států.

Municipality zaměstnávají  stovky lidí a mají potenciál jít ve městě příkladem ostatním institucím a firmám k potřebné změně dopravního chování.  Cílem projektu je implementovat plány mobility do jednotlivých institucí všetně různých opatření a nástrojů, např. kampaní propagujících jízdu na kole, chůzi, využívání mhd a představujících sdílení kol či aut, možnosti elektromobility a carpooling, které snižují dopad na životní prostředí.

Cílem projektu není pouhé vytvoření plánů mobility. Výměnou zkušeností mezi zeměmi se chceme učit a inspirovat navzájem v dobrých příkladech. Úspěšná motivace ke změně dopravního chování na přátelštější k životnímu prostředí a vnímání šetrné dopravy jako běžného životního stylu je totiž stále aktuální téma ve všech státech střední Evropy.

V rámci projektu je hlavním úkolem Nadace Partnerství příprava metodiky a nástrojů pro zavádění plánů mobility a také organizace několika výukových seminářů pro zástupce městských institucí v jednotlivých partnerských zemích.
 
Pokud jako veřejná instituce nebo městký úřad máte zájem o zapojení do projektu, neváhejte nás kontaktovat:
Simona Surmařová, projektový manažer MoveCit, simona.surmarova@nap.cz

Stránky projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/MOVECIT.html