Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Listopadový Train the trainer workshop v Nadaci Partnerství

14. – 15. listopadu 2016 proběhlo setkání partnerů projektu MoveCit v Brně v Otevřené zahradě Nadace Partnerství.
MOVECIT_RGB_2.png


V Nadaci Partnerství proběhlo setkání se zástupci projektu MoveCit ze všech partnerských organizací. Setkání se zúčastnili zástupci měst, specialisté na udržitelnou mobilitu a regionální neziskové organizace ze sedmi zemí Evropy (SI, CZ, AT, HU, SK, DE, IT).

Nadace Partnerství jako partner projektu má v projektu za úkol ve spolupráci s dalšími partnery vytvoření metodologie pro zavádění mobilitních plánů, vypracování toolkitu s přehledem nástrojů podporujících městské plány mobility a tvorbu dotazníku pro získávání dat a jejich porovnávání v průběhu vývoje projektu. Simona Sváčková, manažerka projektu, společně s Petrem Šmídem z Nadace Partnerství prezentovali výsledky své práce a diskutovali s účastníky meetingu možnosti dalšího postupu. Během projectmeetingu Nadace Partnerství zorganizovala ve spolupráci s Court of Moravia kreativní workshop pro brainstorming nápadů a různých pohledů na vytvoření webové aplikace pro městskou mobilitu.

Projekt MoveCit má za cíl podpořit veřejné instituce v přípravě a realizaci plánu mobility, který pomůže šetřit náklady, zlepšit dopravní dostupnost, snížit zátěž na životní prostředí  a zároveň zvýšit spokojenost zaměstnanců. Projekt je podporovaný evropským programem INTERREG Central Europe a odstartoval v červnu 2016 a poběží 36 měsíců až do roku 2019.