Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Simona Sváčková, Nadace Partnerství, koordinátorka projektu MOVECIT, email: simona.svackova@nap.cz, telefon: +420 734 760 687

Zdeněk Zabilanský, MěÚ Litoměřice, manažer mobility, email: zdenek.zabilansky@litomerice.cz, telefon: +420 605 224 114
 

Polovina zaměstnanců úřadu i nemocnice v Litoměřicích cestuje do práce autem. Město to chce změnit.

Městský úřad v Litoměřicích se společně s místní nemocnicí zapojil do projektu MOVECIT, který by měl pomoci zlepšit podmínky pro dojíždění zaměstnanců do práce.

Prvotní průzkum mezi zaměstnanci obou institucí například ukázal, že polovina z nich volí při cestě dlouhé mezi dvěma a pěti kilometry jako dopravní prostředek auto. Data pomohou úřadu i nemocnici navrhnout opatření, která tento stav změní. 

Individuální automobilová doprava je pro města problém. Veřejný prostor není nafukovací, a proto je potřeba najít způsob, jak lidi motivovat k většímu využívání kola nebo třeba hromadné dopravy. Do průzkumu se zapojilo téměř čtyři sta zaměstnanců nemocnice a tři čtvrtiny litoměřických úředníků. Z výsledků obou dotazníků vyplývá, že o kole jako o alternativním dopravním prostředku uvažuje největší část z těch, kteří alespoň dvakrát týdně dojíždějí autem. Překážkou je pro zaměstnance nejčastěji to, že jim v práci chybí bezpečné místo pro kolo, a v případě úřadu také šatna a sprcha.
 

Velký potenciál pro odlehčení individuální automobilové dopravy na Městském úřadě Litoměřice má veřejná hromadná doprava. Tu by místo auta volilo deset procent těch, kteří jezdí alespoň dvakrát týdně autem. Aby se tak stalo, musela by se ale zkrátit cestovní doba a zlepšit návaznost linek. Ke snížení počtu automobilů by částečně přispěla také spolujízda, o kterou by stálo sedm procent dotazovaných.

Podle manažera mobility v Litoměřicích Zdenka Zabilanského průzkum pomůže při práci na plánech mobility pro úřad i nemocnici. Díky těmto informacím víme, na co konkrétně je potřeba se zaměřit. Jestli a nakolik chystaná opatření zafungovala, bude jasné příští rok v létě, kdy se průzkum zopakuje.

Projekt MOVECIT probíhá za podpory Interreg CENTRAL EUROPE Programme.

Další informace o projektu najdete na http://www.interreg-central.eu/Content.Node/MOVECIT.html