Padesátka brněnských zástupců neziskového sektoru, akademické i veřejné sféry, studentů a odborníků na téma veřejného prostoru se včera setkala v rámci prvního fóra projektu RE public BRNO, který prostřednictvím Partnerství o.p.s. koordinuje naše nadace. Cílem celého projektu, který podpořila Nadace VIA z prostředků fondu T-Mobile MLUVME SPOLU, je spojit energii řady aktivních občanů města Brna a společně promýšlet možnosti změn v brněnském veřejném prostoru.

První fórum bylo věnováno především představení současných aktivit jednotlivých sdružení a iniciativ, které se dlouhodobě věnují tématům zklidňování dopravy, oživení veřejného prostoru bezbariérovosti města i účasti v projednávání územního plánu. Své prezentace tak kromě Nadace Partnerství měly například NESEHNUTÍ s projektem Dejchej Brno, sdružení Brnění, Hnutí DUHA nebo 4AM Fórum pro architekturu a média. Prezentace ukázaly, že v Brně je opravdu velké množství projektů, které pomáhají zlepšovat veřejný prostor.

Důležitým bodem večera bylo formulování klíčových témat, kterým by se iniciativa RE public BRNO měla nadále věnovat. Největší podporu získal námět na znovuobnovení funkce hlavního architekta města Brna, od kterého si lidé slibují koncepční plánování v zájmu města. Mezi tipy na konkrétní lokality k řešení se objevil poměrně očekávaně přednádražní prostor, dnes ostudná vstupní brána do města. Velký zájem byl také o úpravu nábřeží brněnských řek.

Z prvního fóra cítíme, že je v Brně mnoho lidí, kteří mají chuť, energii i čas, který chtějí věnovat městu, v němž žijí. Věříme, že v této tvůrčí atmosféře budeme pracovat i nadále a postupně do diskuze vtáhneme i zástupce samosprávy. Víme o složitosti řešení některých témat, konfliktech, které jsou za nimi skryty, ale schovávat se před nimi nemá smysl.

Přidejte se k nám na facebooku 

Přehled prezentujících:

  • Nadace Partnerství / Robert Sedlák a Martin Nawrath

  • Brněnský urbanistický kroužek / Jakub Kořínek, Filip Slezák

  • Hnutí Duha, místní skupina Brno / Lukáš Likavčan

  • 4AM Fórum pro architekturu a média / Šárka Svobodová, Roman Čerbák

  • Brnění / Matěj Hollan

  • Nesehnutí / Dejchej Brno / Hana Chalupská

  • FAST TU Ostrava/ Ing.arch. Petr Hurník

  • FA VUT Brno/ Ing.arch. Karel Havliš


Projekt RE public BRNO koordinuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.