Města a obce z celé republiky přihlašují do soutěže Cesty městy dopravní opatření, které vedou ke zklidnění dopravy, zvyšují bezpečnosti jejich účastníků a zároveň přispívají ke zkvalitnění veřejného prostoru. Hlavním cílem soutěže je zviditelnit a ocenit úspěšné projekty, které mohou sloužit jako pozitivní příklad pro ostatní města a obce. V letošním ročníku Nadace Partnerství obdržela 30 přihlášek.

Za dobu trvání soutěže hodnotící komise zaznamenává v Česku postupný příklon ke koncepci udržitelné dopravy a posun v myšlení - dopravní řešení již nemohou fungovat bez integrace do veřejného prostoru. Zrovnoprávnění prostoru, kvalita prostředí a bezpečnost se stávají prioritami, které se pozitivně odráží na dopravních řešeních v našich městech a obcích.
 

Odborná porota i letos osobně v terénu navštívila přihlášené projekty

Podle velikosti a typu hodnotila ve čtyřech základních kategoriích: řešení bodová, liniová, plošná a měkká. Kromě toho rovněž rozdala dvě zvláštní ceny oficiálních partnerů soutěže a tři čestné uznání. V základních kategoriích si ceny odnesla města Mšeno a Železný Brod. Již devátým rokem je generálním partnerem soutěže Cesty městy společnost ŠKODA AUTO a.s., která oceňuje města za „Systematickou podporu vzdělávacích a dalších aktivit zaměřených na zvyšování dopravní bezpečnosti“. Letošní Cenu ŠKODY AUTO si odneslo jihomoravské Hustopeče. Cenu časopisu Moderní obec za celkový přínos pro zkvalitnění veřejných prostor získalo již v základní kategorii oceněné město Pardubice.  V letošním ročníku udělila Hodnotící komise celkem tři čestná uznání, která získala města Krásné Údolí, Strmilov a Vrané nad Vltavou

Vyhlášení výsledků soutěže bylo spojeno s konferencí pro zástupce měst, obcí i krajů ČR.  Více informací o výsledcích a konferenci zde.

Více informací o soutěži najdete na www.cestymesty.cz
Tiskovou zprávu najdete zde.