Přihlášky do Cesty městy nezasílá investor či zhotovitel stavebního opatření, ale samotné obce, v jejichž katastru se řešení nachází. Města tak mezi sebou soutěží o dobrou pověst, konkrétně o to, kdo se stane ostatním vzorem v péči o bezpečnost účastníků silničního provozu a zkvalitňování veřejného prostoru.

V letních měsících odborná komise osobně navštíví každé přihlášené řešení a zhodnotí jeho kvalitu podle 4 kategorií: 

  • přínos pro obyvatele,
  • širší souvislosti,
  • úroveň řešení,
  • inspirativnost a originalita.

Laureáti již 13. ročníku soutěže budou vyhlášeni dne 16. září u příležitosti Evropského týdne mobility.

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství, generálním partnerem je tradičně společnost ŠKODA AUTO. Více informací, včetně databáze soutěžních řešení 2011 - 2013, k nahlédnutí na www.cestymesty.cz