Souhrnné údaje

předkladatel
Město Čelákovice, náměstí 5. května 1; 25088 Čelákovice 
www.celakovice.cz
termín realizace akce
kolaudace 25.4.2014
náklady na realizaci
40.980.000 Kč
způsob financování
10.000.000,-Kč - dotace SFDI
30.980.000,-Kč z rozpočtu města
kontaktní osoba
Ing. Dana Teichmanová, vedoucí odboru rozvoje města
tel. 326 929 138, dana.teichmanova@celakovice.cz
autor projektu
Ing. Milan Kalný, Ing. Jan Komanec, Ing. Václav Kvasnička,
Prof.Akad.Arch. Petr Keil 
zhotovitel díla
METROSTAV a.s., Divize 5, Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
soutěžní ročník
kategorie
2014
Bodová řešení
lokalizace

Zobrazit místo Cesty městy 2014 na větší mapě


Původní stav

Do roku 2013 byly jedinou možnou cestou pro pěší a cyklisty přes Labe z Čelákovic na Grado pracovní lávky nad zdymadlem a jezy Povodí Labe. Na obou stranách řeky vedly na lávky nepohodlné a strmé schody. Ty tvořily bariéru pro vozíčkáře, cyklisty, rodiny s kočárky a dětskými vozíky i hůře pohyblivé osoby. I tuto lávku Povodí Labe pro veřejnost nakonec uzavřelo. Veřejnost také využívala pro přechod přes řeku nedaleký železniční most, který není pro pěší určen a několikrát zde došlo ke smrtelným úrazům.


Důvody pro změnu původního stavu

Propojení lokalit Čelákovice a Káraný pro širokou veřejnost, a to nejen pro pěší, ale i pro cyklisty, kočárky a tělesně postižené občany, ale i pro vozidla integrovaného záchranného systému.
 

Realizované změny

Nová lávka pro pěší a cyklisty nahradila nedalekou nevhodnou pracovní lávku na zdymadle, na kterou vedly z obou stran příkré schody. Realizací nové bezbariérové lávky se propojila další část cyklostezek v této oblasti.
Čelákovice-lávka pro cyklistyČelákovice-lávka pro cyklistyČelákovice-lávka pro cyklisty