Souhrnné údaje

předkladatel
Město Nový Bydžov, Masarykovo nám.1, 50401 Nový Bydžov
www.novybydzov.cz
termín realizace akce
2013
náklady na realizaci
37.116.113 Kč (bez DPH)
způsob financování
ROP + rozpočet investora
kontaktní osoba
Bohuslav Zachař, Vedoucí odboru investic a rozvoje, tel.495 703 945
zachar@novybydzov.cz
autor projektu
ing. Leoš Jelínek, PRODIN a.s. Pardubice, Jiráskova 169, 53002 Pardubice, leos.jelinek@prodin.cz
zhotovitel díla
SKANSKA a.s.
soutěžní ročník
kategorie
2014
Plošná řešení
lokalizace

Zobrazit místo Cesty městy 2014 na větší mapě


Původní stav

Původní nástupiště do autobusů  MHD bylo v ulici J.E.Purkyně v centru města. Autobusové zastávky byly od nádraží ČD vzdáleny cca. 400 m. Na autobusovém stanovišti nebyly  přístřešky, sociální zařízení ani informační systém.
 

Důvody pro změnu původního stavu

Neexistence integrovaného dopravního systému, neprovázanost různých druhů dopravy, nevhodné podmínky pro uživatele veřejné dopravy.

Realizované změny

  • vybudování nového bezbariérového přestupního terminálu veřejné dopravy
  • zavedení integrovaného systému dopravy včetně tarifních pásem, optimalizace jízdních řádů (úspory využity na zavedení nových spojů, zejména ve dnech pracovního volna a klidu)
  • zprovoznění komplexního informačního systému