Souhrnné údaje

předkladatel
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 11001 Praha 1
www.praha.eu
termín realizace akce
srpen– září 2012
náklady na realizaci
cca 1 200 000 Kč (včetně DPH)
způsob financování
rozpočet hl. m. Prahy - položka určená pro rozvoj cyklistické dopravy
kontaktní osoba
Mgr. Jaroslav Mach, vedoucí oddělení bezmotorové dopravy
jaroslav.mach@praha.eu
autor projektu
Ing. arch. Tomáš Cach
zhotovitel díla
Technická správa komunikací hl.m.Prahy
soutěžní ročník
kategorie
2014
Plošná řešení
lokalizace

Zobrazit místo Cesty městy 2014 na větší mapě


Původní stav

praha-karlin1-(1).jpgpraha-karlin2-(1).jpgUliční síť z velké části stavebně rekonstruovaná po povodních v roce 2002 s převážně širokými jednosměrnými vozovkami, v rámci tradiční polyfunkční zástavby s velkými domovními bloky. Motorová doprava byla zklidněna zavedením systému jednosměrek, to ale omezovalo prostupnost pro cyklistickou dopravu.

Důvody pro změnu původního stavu

Zajištění plné prostupnosti území pro cyklistickou dopravu při zachování stávajícího systému jednosměrek pro motorovou dopravu. Zklidnění automobilové dopravy pro zajištění volnějšího a bezpečnějšího pěšího pohybu v ulicích.

Realizované změny

Všechny úpravy provedeny pomocí dopravního značení. S výjimkou hlavních ulic pro tranzitní automobilovou a tramvajovou dopravu je celé území v režimu Zóny 30 a všechny ulice umožňují obousměrný průjezd na jízdním kole.
praha-karlin3.jpg

Bylo vyznačeno 5,2 km nových cykloobousměrek, 6,3 km ulic ve zklidněném režimu „Zóna 30“. Nové cykloobousměrky jsou z velké části v rámci „Zóny 30“, ale také mimo ni (ul. Sokolovská s provozem MHD)
praha-karlin4.jpgpraha-karlin5.jpgpraha-karlin6.jpg