Souhrnné údaje

předkladatel
Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 39015 Tábor
www.taborcz.eu
termín realizace akce
listopad 2012-listopad 2013
náklady na realizaci
11 847 626 Kč  (včetně DPH) 
způsob financování
rozpočet města; ROP NUTS II Jihozápad (prioritní osa: rozvoj cestovního ruchu)
kontaktní osoba
Karel Hotový, vedoucí odboru investic a strukturálních fondů
karel.hotovy@mutabor.cz
autor projektu
Ing. arch. Oldřich Blaha - projektová a architektonická kancelář 9. května 678, Tábor oldrich.blaha@centrum.cz
zhotovitel díla
DAICH spol. s r.o., Železná 366,  Tábor
soutěžní ročník
kategorie
2014
Liniová řešení
lokalizace

Zobrazit místo Cesty městy 2014 na větší mapě


Původní stav

Zanedbané a zarostlé území, některé jeho části postrádaly přístupové komunikace. 


Důvody pro změnu původního stavu

Nemožnost propojení rekreačních ploch u Jordánu a prostor u řeky Lužnice. Přesun mezi těmito oblastmi byl možný pouze po místních komunikacích a komunikacích II.třídy.

Realizované změny

Celé údolí je propojeno stezkou se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty. Vzniklo nové centrum vonočasových aktivit dětí i dospělých s divadélkem, hřišti, posezeními s grily. Kolem prostor Housova mlýna byla stezka vyvedena nápaditým řešením za pomoci lávky za opěrné zdi.