Souhrnné údaje

předkladatel
Město Veselí nad Moravou, Masarykova třída 119, 69813 Veselí nad Moravou
www.veseli-nad-moravou.cz
termín realizace akce
září - listopad 2013
náklady na realizaci
5.900.000 Kč (včetně DPH)
způsob financování
SFDI (program výstavby a údržby cyklistických stezek): 1.566.000 Kč
rozpočet města 4.334.000 Kč 
kontaktní osoba
 Jana Ivanová, referent - rozvojové programy
ivanova@veseli-nad-moravou.cz
autor projektu
Ing. Marie Nováková, V ATELIER, družstvo pro inženýrské a projektové služby; Národních mučedníků 983, Veselí nad Moravou
zhotovitel díla
TUFÍR, spol. s r.o., Na Drahách 881, Kunovice 
soutěžní ročník
kategorie
2014
Liniová řešení
lokalizace

Zobrazit místo Cesty městy 2014 na větší mapě


Původní stav

Chodník o šířce 2,70m, situovaný silnice I/55 v zastavěném území města Veselí nad Moravou. Povrch chodníku byl tvořen z betonovými dlaždicemi a jeho stav byl nevyhovující.  

Důvody pro změnu původního stavu

Snaha o zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu podél páteřní komunikace I/55. 

Realizované změny

Vybudována cyklostezka (šířka 2,5m), nový chodník (šířka 1,5m) a nové veřejné osvětlení. Délka komunikace je 550m.