V průběhu července a srpna navštívila odborná porota všechny projekty přihlášené do soutěže, která má za cíl zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení realizovaná v městech a obcích České republiky, která se mohou stát inspirací pro ostatní. Nyní čeká porotu těžký úkol – vybrat vítěze letošního ročníku soutěže, kteří budou slavnostně vyhlášeni ve čtvrtek 17. září 2015 v Čelákovicích u příležitosti Evropského týdne mobility. Před slavnostním vyhlášením proběhne konference na téma “Dopravní zklidňování městských center a důvody proč začít už dnes“, na kterou jsou zváni zástupci obcí a měst.

Od letošního ročníku mohou města a obce soutěžit v nové kategoriiměkká opatření, jinými slovy opatření neinvestiční. Ta kladou důraz na organizaci, spolupráci, informovanost a efektivnější využití stávající infrastruktury a dopravních prostředků. Mnohdy se tímto způsobem podaří dojít ke stejnému cíli, ovšem s nesrovnatelně nižšími finančními náklady. V ČR zatím tento přístup k městské mobilitě není příliš rozšířený. Prostřednictvím soutěže chce soutěž Cesty městy zviditelnit města, jejichž zkušenosti mohou sloužit jako inspirace pro ostatní. Do této kategorie bylo možné přihlásit například kampaně zaměřené na vzdělávání, informovanost a osvětu v oblasti bezpečné a šetrné mobility, aktivity podporující zkvalitnění komunikace s veřejností, systémy vyhodnocující účinnost a úspěšnost opatření v oblasti mobility, apod.

V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno 30 projektů. Databáze vybraných projektů, včetně fotografií soutěžních řešení, výše proinvestovaných finančních prostředků, kontaktů na autora projektu a zhotovitele řešení a dalších informací je k nahlédnutí na www.nadacepartnerstvi.cz/Databaze-souteznich-reseni-2015. V průběhu 14 let soutěže se přihlásilo okolo 360 dopravních řešení, které přispěly ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti, zkvalitňování veřejného prostoru nebo optimálnímu uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Oceněno bylo 83 projektů, mezi které Nadace Partnerství rozdělila finanční odměny v hodnotě přes 3,43 miliony korun. Generálním partnerem soutěže je společnost Škoda Auto.